ABY ŚWIAT

Szukaj światła w sercu matki i ojca, w tych co
ci pokażą drogę do prawdziwej światłości.

Czy rzeka
Może wypić źródło

Czy konar może być
Większy od pnia

Kwiat jest piękniejszy
Od korzenia

Dziecko powinno być
Doskonalsze od ojca

Aby świat
Mądrzej i piękniej się rozwijał

Przeczytaj również:

M A T K A – PAMIĘCI MOJEJ MAMY

Człowiek nie ma innej drogi do człowieczeństwa, jak tylko przez rodzinę. JAN PAWEŁ II Łzami

CZY PAMIĘTASZ TWARZ

Tylko wieczna jest pamięć wszechświata. Czy pamiętasz daty urodzin i śmierci swoich rodziców – osób

ŹRÓDŁO

Istnieje zawsze więź z własnym źródłem. Zaczynaj wszystko od źródła. Jak daleko i szeroko Rozrasta

Dodaj komentarz