KŁANIAM SIĘ KRZYŻOM

Wiersz ten poświęcam: Mieszkańcom Warszawy z okresu okupacji.
Powstańcom, których zginęło ok. 18 000 i zabitym cywilom w ilości ok. 200 000.
Adolf Hitler (w dniu 22 sierpnia 1939 R.) oznajmił:
„…Wydałem rozkaz zabijania bez litości i bez miłosierdzia mężczyzn, kobiet
i dzieci polskiej mowy i polskiego pochodzenia. Tylko w ten sposób
zdobędziemy potrzebną nam przestrzeń życiową… Polska będzie wyludniona i zasiedlona Niemcami”.

Natomiast 19-letni Józef Piłsudski, Przyszły Naczelnik Państwa Polskiego powiedział:
„W życiu są rzeczy ważniejsze niż samo życie”.

Mnie natomiast martwi, że dla niektórych ludzi miliony grobów z przeszłości
nie mają znaczenia.

W przesłaniu od kobiet Warszawy do Churchilla i Roosevelta po zakończeniu wojny napisano: „Polskę potraktowano gorzej niż sojuszników Hitlera”.

Kłaniam się krzyżom sierpnia 1944 na Powązkach
Kłaniam się dzieciom wojny
Młodzieży i dorosłym
Matkom ojcom i dziadkom
Księżom i lekarzom
Siostrom i sanitariuszom
Kłaniam się Powstańcom Warszawy
Kłaniam się Miastu Warszawie
Szańcowi bohaterstwa i wolności
Rozbitym cegłom z lat wojny
Kapliczkom i tablicom pamięci
Stojącym na ulicach
Kamieniom mówiącym o tragizmie Polaków
W czasach nienawiści i potwornych zbrodni

Wsłuchuję się w dźwięki przewracającego się
Pod bombami Jezusa z Krzyżem
Z Bazyliki na Krakowskim Przedmieściu

Słyszę huk bomb rozszarpujących kościoły
I całe miasto
Płacz zastygłych w bólu bezsilności ocalałych ludzi

Kłaniam się zabitym i rozstrzelanym
Noszę wasz krzyk i ból
Doceniam Wasze bohaterstwo i poświęcenie
W mojej duszy Polaka

Warszawo byłaś wtedy jedną wielką
Niewysłuchaną modlitwą
Najkrótszymi i najstraszliwszymi
Codziennymi pogrzebami zabitych
I młodych spodziewających się śmierci

Dzięki Wam żyję
Staram się być podobnym
Do was powstańcy z 44-tego
Aby Wasze ofiary nie były daremne

Wasze oddanie i umiłowanie Ojczyzny
Wasza heroiczna śmierć
Przemawia i będzie przemawiała na zawsze

Modlę się za Was Powstańcy Warszawy
Za Patriotów i Bohaterów każdego czasu
I każdego miejsca
Przed każdym uświęconym krwią miejscem
Aby nigdy więcej nie zachodziła potrzeba
Oddawania życia w obronie Polski
Żeby Polska nie zginęła

Przeczytaj również:

REMINISCENCJE O OJCZYŹNIE

Dedykuję młodym Polakom z Ruchu Narodowego. Polskę można na jakiś czas podbić, ale pokonać nigdy.

POLSKA – TOLERANCJA – KULTURA

Biada narodom, które bardziej kochają wolność niż ojczyznę. HENRYK SIENKIEWICZ Siłę Polskości znajdziesz wśród Polaków

OJCZYZNA TWÓJ CIEŃ

Ojczyzno Twoje imię w nas dniem i nocą W każdym miejscu I w każdy czas

Dodaj komentarz