KREMATORIUM MIŁOŚCI

„Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie” (papież Franciszek)

Ustawa o in vitro jest zbrodnicza. Odmawia człowieczeństwa poczętemu
człowiekowi. (ks. abp Dzięga)

Dzieci urodzone przez surogatkę, które fundują sobie pary homoseksualne
nie będą wiedziały kto jest ich ojcem, matką, kogo dziecko ma nazywać
dziadkiem, babcią. Pozbawiono ich tego podstawowego prawa człowieka.

Nikt jeszcze nie wie, jaką zemstę zgotują dzieci wychowane przez pary
homoseksualne i dzieci urodzone w laboratoriach.

Paradoks obecnych czasów polega na tym, że przybywa nam bojących się
Boga Miłości, a niebojących się szatana księcia podłości i ciemności.

Rozmiękczamy stałe nauki Kościoła, aby myślenie niektórych katolików
praktycznie, nie różniło się od poglądów niewierzących.

Świat zanurza się w kłamstwie udającym prawdę
I w grzechu udającym dobro

Panuje obecnie niebezpieczna logika
Dzieci nam ubywa a aborcji przybywa

Karane jest dzieciobójstwo a mordowanie niewinnych bezkarne

Świat a w nim media nie odróżniają przepaści moralnej
między upolowaniem lwa Cecila
a handlowaniem organami zabijanych przed narodzeniem dzieci.

Bezbożnicy zaprzeczają godności życia dzieci nienarodzonych
Zatrzymano je w procesie życia
Redukując je do rangi surowca do utylizacji
Albo do losu więźniów łagrów
W których druty kolczaste pod napięciem
Zamieniono w pojemniki z azotem

Naukowcy bez sumienia zafundowali ludzkości
Zootechniczną metodę in vitro
Inicjując wojnę narodzonych zwalczających nienarodzonych

Dziś brakuje na Ziemi równouprawnienia ludzkości prenatalnej
Bez której demokracja nie może być prawdziwa

Dzieci po 16 roku życia opuszczają domy rodzinne
Nigdy do nich nie wracają

Samotni rodzice umierają w domach starców

Dzieci które zabiły w sobie miłość do rodziców
Stały się bezkrwawymi zabójcami

Każdy kto w sobie zabija miłość do człowieka
Staje się duchowym mordercą

W magazynach krematoryjnych w Sztokholmie
40 tysięcy urn z prochami zmarłych czeka na odbiór

Dziś niejedna rodzina jest jak gruz z rozbitych dzbanów
Których nawet skleić nie można

Za kilkadziesiąt lat Europejczycy będą wyć jak samotne wilki
Lub buty czyścić członkom spójnych rodzin

Ci co trochę wierzą trochę nie
Szykują nam nowe krematorium miłości
W którym godność osoby ludzkiej ma się za nic
W którym kłamstwo zawiesza się na krzyż

Ci co popierają potwora dyktatora
I mówią przecież to obecnie jeszcze nic

Ci co trochę wierzą trochę nie
lub wybiórczo wierzą w nauki Jezusa
Otwierają furtkę złemu duchowi
Do działania w ich umyśle sercu i duszy

Postępowców poprawnych politycznie
Zaczynają razić symbole chrześcijańskie
Może w niedalekiej przyszłości zafundują nam oglądanie szubienic

Ludzkość odchodząc od Boga kremuje wartości chrześcijańskie
Szykując nam nowe atomowe krematorium wojny cywilizacyjnej
Niewiernych z wierzącymi
Szykują nam czas apokalipsy

* Embrion ludzki jest istotą ludzką, to jest fakt empiryczny, a nie tyko tajemnica
wiary. Należy mu się godność człowieka poczętego i nie może być traktowany jako
przedmiot.
** Chce powiedzieć, że według mnie katolik może przyjąć ustawę niedoskonałą, aprobując
ją o tyle, o ile jest ona lepsza od prawa, które było wcześniej.
*** Genetyczne manipulacje na embrionach, by uzyskać określone cechy u dziecka,
mogą okazać się nie tylko ślepą uliczką. Mogą w istocie oznaczać swego rodzaju
„odczłowieczenie”.
**** Oddałem nasienie do banku spermy wiele lat temu. Teraz mam żonę, dwóch synów
i codziennie boję się, że za kilka lat do moich drzwi zapukają dzieci, dla których
biologicznie jestem tatą. Mężczyzn takich jak „Adam” – jest w Polsce wielu. Być
może kiedyś dzieci poczęte z ich nasienia będą chciały poznać swoich ojców, a nauka
i prawo im to ułatwią.
***** Abp. Stanisław Gądecki – list do prezydenta Komorowskiego 27 lipca 2015 roku.

Przeczytaj również:

REMINISCENCJE O OJCZYŹNIE

Dedykuję młodym Polakom z Ruchu Narodowego. Polskę można na jakiś czas podbić, ale pokonać nigdy.

POLSKA – TOLERANCJA – KULTURA

Biada narodom, które bardziej kochają wolność niż ojczyznę. HENRYK SIENKIEWICZ Siłę Polskości znajdziesz wśród Polaków

OJCZYZNA TWÓJ CIEŃ

Ojczyzno Twoje imię w nas dniem i nocą W każdym miejscu I w każdy czas

Dodaj komentarz