PROFANACJA SZTUKI

Prawdziwa wartość jest zawsze nienagrodzona.
Po tym ją poznasz. ROMAN BRANDSTAETTER

Nie ten kto maluje kobietę jest artystą,
ale ten jak ją namalował.

Jeżeli robią coś niezgodnego z prawem, obrażają uczucia religijne,
wtedy bronią się wolnością sztuki.

Co to za wolność, która obraża, poniża człowieka.

Lewicowcy absolutyzują wolność a przecież to absurd.

Sztuka jest darem Boga, czy to co nie jest darem jest sztuką?

Im bardziej dotknie urazi naurąga
Uczucia religijne obrazi poniży człowieka
Tym większej wolności żąda
Wielki artysta z przedmieścia sztuki

Im więcej wulgaryzmów
Mistrz malarski na tfu-rcze dzieło naniesie
Uczyni obraz niezrozumiałym
Wtedy większa sława dla niego przychodzi
Tym jest większy wolny artysta tfu–rca

Małpa od niego lepsza bo artysty nie udaje
Nawet szaletowi artyści w rysunku i poezji
Świętości nie kalają
Skromniej swój artyzm wyrażają

Zwyczajny rzemieślnik o twórczym natchnieniu
Jest większym artystą w ludzkim zrozumieniu
Od wszystkich artystów z tfu-rczych śmietników
Liberalizmu i leseferyzmu

Przeczytaj również:

MĄDRY PO SWOJEMU

Nie wierz w swoją mądrość i tak ją masz nie z siebie. Kto nie ma

PRAWO

Tylko prawo jest ściśle określone. Bezprawie nie ma granic i nikt go jeszcze nie skodyfi

PRZECIW INFO OSZUSTWOM

Przeciw info oszustwom Ważne jest tylko to, co w oczach ludzi uchodzi za prawdę. Dawid

Dodaj komentarz