SUMIENIE

Warszawa, 25.02.2022 r. Sumienie jest świątynią serca, a serce jest świątynią Boga. „Jaką miarą mierzyć człowieka? Człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”. Sercem! Człowieka trzeba mierzyć…