ŹRÓDŁO

Istnieje zawsze więź z własnym źródłem. Zaczynaj wszystko od źródła. Jak daleko i szeroko Rozrasta się rzeka Z małego źródła Wysoko Rośnie sekwoja Z małego…