SAMOTNY BYK

Dla narodów, jak i każdego człowieka wielką tragedią jest bezsilność. Zdarza się, że człowiek, jest czasem osaczony jak byk na arenie. Samotny byk na arenie…

SAMOTNOŚĆ

Dedykuję Samotnym ludziom Jesteś samotnym cieleśnie duchowo najboleśniej. Czekasz na każde skrzypnięcie drzwi na dzwonek telefonu na listonosza który przechodzi koło domu. Samotności ból czujesz.…