TAJEMNICA CIERPIENIA

Tajemnicy cierpienia nigdy nie zgłębisz i nie zrozumiesz
Cierpienie łączy człowieka z całym stworzeniem
Pobudza rozum
Oddziela ciało od istnienia
Otwiera dostęp do zrozumienia istnienia które jest cudem
W cierpieniu nastąpiła historia zbawienia
Historia miłości Boga do człowieka
Jak zrozumieć Miłość w której integralną częścią jest cierpienie?

Nie ma życia bez cierpienia, dlaczego?

Przeczytaj również:

SĄ LUDZIE

Żaden artysta nie pokusi się śpiewać głuchemu, jedynie Bóg śpiewa i przemawia, pomimo że niektórzy
Grób Pański

ZIEMIA JEST WIELKIM GROBEM

Bóg z miłości do człowieka utrzymuje komunię z jej widzialnymi formami. Każda forma życia ma
Grób Pański

Z MIŁOŚCI DO STWORZENIA

Lipiec, 2022 r. Bóg we wszystkim, co stworzył, zawarł mądrą myśl. Z miłości do człowieka