Komentarze

5.04.2023 r.

Reminiscencje na temat Jana Pawła II zebrane po 18 latach od jego śmierci

Jan Paweł II był człowiekiem zesłanym przez Boga dla Polski i dla świata.
Zburzył mury w oparciu o etos człowieka, w imię jego rozwoju, w imię pamięci i tożsamości narodowych i ludzkich. Wskazywał, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, że ludzkość może rozwijać się tylko w cywilizacji życia, a nie śmierci, że ludzkie życie istnieje na ziemi od poczęcia aż do śmierci. Bronił godności człowieka, walczył o przyszłość młodych pokoleń.

Wskazywał, że bez pamięci nie można tworzyć współczesności.
Był Wielki od początku pontyfikatu, charakteryzowała Go dobroć i charyzma świętości.

Jan Paweł II to wielka postać w moim i każdego człowieka życiu, postać mądra i święta.
Jego zasługą było odzyskanie niepodległości przez Polskę i upadek Muru Berlińskiego. Bez Niego nie odzyskalibyśmy niepodległości, bez jego wpływu na prezydenta Ronalda Reagana.
On dał nam wolność, jednocześnie ostrzegając: Zostaliście wyzwoleni ku wolności, ku relacji z Bogiem.

Do dziś jest postrzegany jako najbardziej rozpoznawalny Polak na świecie.
Mieliśmy to szczęście żyć w epoce Wielkiego Papieża Polaka. Był dla nas namacalny, widoczny na nasze oczy, dotykał nas i uświęcał, przemawiał do nas i do nas się uśmiechał. Mieliśmy możliwość bezpośredniego słuchania Jego nauczania.
To ON krzyczał do nas: To jest moja matka ta ziemia, broniąc Polski.
Pamiętamy, że w czasie gdy był biskupem w Krakowie – Nowej Hucie, bronił krzyża i całe życie stał w obronie świętości Krzyża Chrystusowego – i my brońmy krzyża.
Obdarzony był darem gromadzenia ludzi. Nikt nigdy nie zebrał tak wielkie masy ludzi w jednym miejscu, jak On, papież z Polski, na Filipinach w 1995 roku. Wtedy na spotkaniu z Nim zebrało się więcej niż 4 miliony młodzieży.

Zachęcał nas: Idźcie do Unii Europejskiej, ale nieście tam swoje wartości, zatrzymajcie proces laicyzacji Europy, zatrzymajcie niszczenie cywilizacji. Nie dajcie się uwieść fałszywej wolności.
On był największym świętym politykiem w dziejach świata i to wielkiej klasy, domagał się wartości katolickich w polityce, do publicznego przyznania się do wiary. Uważał, że polityka to troska o dobro wspólne, że jedność Kościoła jest możliwa w oparciu o zdrowe korzenie z judaizmem w relacji Boga do człowieka. Kładł mocny nacisk na zmianę podejścia do wiary, mówił ludzkości, że człowiek jest bramą do Kościoła, że Kościół ma służyć człowiekowi do zbawienia.
Otworzył świat mediów na ludzi różnych wyznań, na Kościół.

On wprowadził Kościół w XXI wiek po wyznaniu win i oczyszczeniu się z grzechów.

Jego nauka ma przesłanie, że nie należy zamykać się na relacje niewygodne, bo Chrystus daje możliwość przekroczenia barier. Dla niego człowiek jest promieniowaniem Boga.

Gdy spojrzał na człowieka, widział, co w nim jest, ON przypominał Jezusa z Galilei. Ujawniał prawdy o nas, wołał: Szukajcie prawdy, która was uczyni wolnymi i uczyni silnymi do przetrwania.

Sprawnie prowadził Kościół, Polskę, nasz naród i ludzkość drogą do Chrystusa. Starajmy się za Nim podążać.
Oddał wszystko w ręce Maryi – Totus Tuus – i w Jej rękach zostawił nasz naród i ludzkość.

Niezwykła postać w skali świata, wszyscy znają i akceptują Jego zasługi.
Nakładał na Polaków i ludzkość zobowiązanie do wartości.
Wskazywał, że lewactwo jest śmiertelnym zagrożeniem dla człowieka, dla Polski i dla ludzkości.

Jego pogrzeb wywołał ogólnonarodowy płacz w kościołach, w przestrzeniach prywatnych i publicznych. Bóg w czasie Jego pogrzebu dał nam piękną pogodę. Urwało się w żalu serce każdego Polaka, urwało się serce narodu. Łza smutku i pojednania na policzkach obiegła ludzkość, gdy zamknęła się Jego Księga Życia.
(W tym miejscu proszę o wysłuchanie kantaty „Łza” zamieszczonej w zakładce: Koncerty).

Dziękuję Ci Boże za życie w epoce Jana Pawła II.
Śpiewajmy Magnificat – Uwielbiaj duszo moja Pana, że mieliśmy wielki czas, w którym jako naród, jako Polska byliśmy w prezydium świata. Mogliśmy patrzeć na Jego życie, na Jego modlitwy z bliska, był zawsze w nas i wśród nas. Pobudzał i pobudza do modlitwy.
Utrwalił naszą tożsamość narodową, odbudował nas jako naród.
Był twórcą solidarności Polskiej i międzynarodowej.
Odbył dziewięć pielgrzymek do Polski w tym trzy w stanie wojennym, którymi otworzył Polakom drogę do wolności.
Wniósł wielki wkład intelektualny w przyszłe dzieje ludzkości.
Nasza ojczyzna dała papieża, którego kochała cała ludzkość świata.
Byliśmy świadkami największego pontyfikatu.
Mieliśmy niesamowite przeżycia, których już nigdy nie będzie.
Krzyczeliśmy, płakaliśmy i wołaliśmy – zostań z nami.
Patrząc na niego można było widzieć i odczuć duszę Boga.
Zacznijmy bardziej poznawać Jego życie, Jego naukę.
Od nas, naocznych świadków Jego życia, zależy utrwalenie Jego wielkiej spuścizny teologicznej i naukowej, Jego przekazów Bożych wartości i szacunek dla Jego świętości.
Jest Największym wśród Polaków w dziejach naszego narodu, to nasza duma i chluba. Dla Niego jednajmy się, do Niego się módlmy i w Boga wierzmy w Jego pokorze. Zawsze trwajmy w Jego obronie, w obronie wartości naturalnych, w obronie dobra i chrześcijaństwa, których był ostoją i skałą.

Zakończenie:

Gdyby za jego życia „służby ateistyczne” miały jakiekolwiek dokumenty szkodzące Jego wizerunkowi, wtedy na pewno by Go zaatakowały z szaleńczym impetem. Nie byłby potrzebny wtedy zamach na Jego życie, na życie Jana Pawła II – papieża.
Za życia ruskie służby chciały Go uśmiercić, teraz lewactwo chce Go uśmiercić jako proroka. Stańmy w jego obronie.
Bezpodstawny i szkalujący atak na Jana Pawła II w TVN – medialnym zapleczu opozycji – świadczy, że dla lewactwa nie ma żadnych świętości.
Główny nurt lewackiej ideologii ma na celu wyzwolenie społeczeństw z tradycyjnych ograniczeń, przede wszystkim zniszczenie rodziny, tradycji, wiary, patriotyzmu, wyzwolenie z ograniczeń
seksualnych, itd. Papież Jan Paweł II stał jak skała w obronie tych wartości i jest ich uosobieniem.
Dlatego atak na Jana Pawła II ma na celu:
– przebudowę podstawowych wartości naturalnych ludzkości na wartości laickie,
– zlikwidowanie tożsamości narodowej, szczególnie Polaków, bo jako jedyni stoją na drodze do tego celu w Europie,
– obdzieranie Kościoła Katolickiego z katolickości,
– zniszczenie podstaw Kościoła Katolickiego,
– zniszczenie naturalnego porządku i ładu świata,
– zniszczenie prawdy o Jezusie Chrystusie, zniszczenie prawdy o człowieku,
– zniszczenie kultury dobrych wartości i pamięci narodowych,
– wprowadzenie zabijania dzieci nienarodzonych, w szczególności z autyzmem.
Papież Jan Paweł II był ostoją tych wszystkich podstawowych wartości naturalnych.
Pamiętajmy, że zło jest „duchową skłonnością”, która zaczyna dominować nad człowiekiem, gdy
ten odda jej swoją wolność.
Prawda wymaga odwagi, ale i wiedzy, bo kłamstwo chowa się za prawdą i szczyci się, że jest prawdą.
KŁAMSTWO i ZŁO, które na siłę są przedstawiane przez ludzi destrukcyjnych, którzy sprzeciwiają się
własnemu PAŃSTWU I OBYWATELOM, lęgną jak robaki w zdrowym ciele.
Organizujmy się wszyscy i pokażmy lewakom, że Polacy są ostoją naturalnych Bożych wartości i potrafią ich bronić na każdym miejscu i zawsze. Pokażmy, że jesteśmy godni Jana Pawła II i nie pozwolimy szargać Jego świętości. Nie dajmy możliwości demonom świata na rozkosz niszczenia wszystkiego, co Boże. Dajmy demonom nauczkę i lekcję pokory, przed tym, co jest stałe, wielkie i Boże.
Wara od Jezusa Chrystusa, wara od Kościoła Katolickiego, wara od Polski, od naszej suwerenności, wara od podstawowych, naturalnych i Bożych wartości.
Państwo polskie powstało jako jedyne państwo w Europie na podstawie przyjęcia Chrztu Świętego. Bądźmy więc zawsze wierni Bogu i Ojczyźnie.

Święty Janie Pawle II – wielbicielu Maryi – wraz z naszymi świętymi otaczaj nas opieką teraz i na zawsze!
Widzimy, że Polska jest w sposób szczególny wyróżniana i znajduje się pod Jego opieką.
Teraz zrozumieć nam łatwiej, dlaczego zło tak nienawidzi Jana Pawła II i wszelkich świętości. 

Patriotyzm i miłość

Patriotyzm i miłość do własnego dziedzictwa jest czwartym przykazaniem „Czcij ojca i matkę swoją”. Jest wyrazem godności człowieka.

Przyjście na świat Jezusa jest dowodem umiłowania nas przez Boga. Tę prawdę pisali nasi przodkowie z wierności wierze i tradycji. C.K. Norwid pisał: „Przeszłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej”.

To Bóg pisze historię ludzkości, a więc każdego z nas. Jeśli człowiek nie jest wierny Bogu i Ojczyźnie uwłacza swojej godności, uwłacza swoim przodkom i ojcom – obraża Boga.

Na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, jako główne motto uczelni, widnieje napis: „Bogu i Ojczyźnie”. Trzeba być wiernym i służyć swoim życiem właśnie Bogu i Ojczyźnie.