MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻAJĄCA

Ukrzyżowanie Syna Bożego jest tajemnicą największego miłosierdzia, … miłości potężniejszej od śmierci grzechu i zła każdego, przynoszącej wieczne wyzwolenie. Miłość zwyciężyła nienawiść objęła bogatych i…

PRZEGRANY

Krzyż cię nie przygniecie; jego ciężar może tobą zachwiać, lecz jego moc cię podtrzyma. Ojciec Pio Kiedy Judasz przyszedł Go pocałować Z dobrocią powiedział „Przyjacielu,…