KRZYŻ CHRYSTUSA – ROZMYŚLANIA

Głównym przesłaniem Biblii jest: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.”
J 3,13-17
Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.
Główne przesłanie Jezusa z Krzyża.

Krzyż jest tronem blasku piękna i chwały (gemata)
Mocy i potęgi Jezusa Chrystusa
Jest częścią historii świata

Krzyż wprowadza nas poza czas
W którym odkrywamy wieczne trwanie
Szczęście i piękno
Pokazuje nam cel naszego przeznaczenia
Jest owocem pasji miłości do człowieka

Cieszmy się otwartym niebem
Które Jezus otworzył nam swoim Krzyżem
Stąd nierozerwalnie i zdumiewająca radość
Wypływa ze smutku i cierpienia

Krzyż nie służy do walki przeciwko człowiekowi
I przeciwko czemukolwiek
Pokazuje jak można przełamać nienawiść niechęć
I otworzyć się na miłość do drugiego człowieka

Krzyż wywyższa miłość
I to co w człowieku ludzkie

Człowiek powinien w sobie podwyższać Krzyż
W Krzyżu możesz wszystko odbudować
W Tridum Paschalnym Bóg wszystko wykonuje za ciebie
W Eucharystii jesteśmy wszyscy obecni przy śmierci Jezusa

Sedno Krzyża – to przebaczenie nam grzechów
To chwała Temu co powstał z martwych
To wieczny i niewyczerpany sens życia

Każdy człowiek jest zatopiony w Krzyżu Miłości Chrystusa
W Krzyżu zmienia się wszystko co ludzkie i materialne
Krzyż ukazuje nam ostateczne przeznaczenia człowieka
W Bogu zostanie wszystko zbudowane od nowa

Jezus powiedział: Nikt mi nie odbiera mojego życia
Ja je sam oddaję dobrowolnie aby uwolnić człowieka
Od grzechu od władzy szatana
Wyzwolić od śmierci

To miłość Jezusa do nas zaprowadziła Go na Krzyż
Jezus oddał życie
Nie za „ogół” czy jakiś nieokreślony tłum
On umarł za każdego z nas – za ciebie

Krzyżem Jezus odpowiada na zło świata
Stąd chrześcijanie też odpowiadają Krzyżem na zło
Dlatego każdy człowiek wierzący i niewierzący
Jest w szczególny dla niego sposób zraniony
Dzięki Jezusowi

Nastał pokój pomiędzy niebem a ziemią
Przez dzieło Krzyża człowiek i świat
Został w objęciach Jezusa

Krzyż jest mocą odkupienia
Jest znakiem Chrystusa i chrześcijanina

Krzyż Chrystusa to najwyższy znak miłości Boga do człowieka
Aby to zrozumieć musisz przebić się oczami wiary
Poza wiedzę i materię

***
W czasie moich podróży po świecie zauważyłem, że Polska jest jedynym
krajem świata, w którym stoją krzyże przy drogach. To nas
wyróżnia pięknie.

Przeczytaj również:

MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻAJĄCA

Ukrzyżowanie Syna Bożego jest tajemnicą największego miłosierdzia, ... miłości potężniejszej od śmierci grzechu i zła

JA CHCĘ CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM

Nie żyj życiem nudnym wykorzystuj radość, którą w sercu czujesz. Ja chcę żyć Cieszyć się

PRZYJDŹ ZNOWU W CHWALE PANIE!

To nie prawa materii rządzą światem i człowiekiem – lecz osobowy Bóg. (Główne przesłanie Biblii)

Dodaj komentarz