ŁOTR

Daj mi Panie zapał, abym chciał Cię szukać; wytrwałość, abym umiał na Ciebie czekać i ufność, że wreszcie Cię posiądę. Św. Tomasz z Akwinu Nie…