ZIEMIA JEST WIELKIM GROBEM

Bóg z miłości do człowieka
utrzymuje komunię z jej widzialnymi formami.

Każda forma życia ma swoją siedzibę dla swego ciała
na globie Ziemi w ciszy wieków.

Niewidzialny świat, zastępy aniołów
czuwają nad siedzibami śmierci ludzkich pokoleń
zanurzonymi w Ziemi w łonie życia i śmierci.

Gdy przyjdzie twoja godzina położysz się we wspólnym grobie
z ludźmi minionych czasów.

Wszystko, co oddycha, podzieli twoje przeznaczenie.
Żyj tam, gdzie jesteś, by w twojej godzinie dołączyć
do oczekującego Królestwa, które Stwórca przygotował.
Odwieczna podróż przemienia, a nie kończy,
tworząc wielką przygodę, historię świata i Ziemi,
otwierając ciągle nowe wrota.

Dołączysz wtedy do milionów synów człowieczych
i do wszystkiego, co było stworzone,
i we wspólnym grobie ziemi zachowany czekasz na swoją chwilę zmartwychwstania
i po osądzeniu zostanie ci wydany wyrok i wyznaczone miejsce przebywania.

Może tam odpoczniesz po trudnym, niezrozumiałym dla umysłu życiu.

Z tych, co wrócili do łona Ziemi, i z tego, co tam wróciło, czerpie siły nowe pokolenie
dla swego rozwoju, które także już jedzie pociągiem śmierci do łona Ziemi,
a potem do Bożej wieczności.
Mamy wszyscy jedną drogę przez grób w ziemi do nieba.
Pozostaje ludziom wiara w Miłość Boga i Jego miłosierdzie.

Przeczytaj również:

SĄ LUDZIE

Żaden artysta nie pokusi się śpiewać głuchemu, jedynie Bóg śpiewa i przemawia, pomimo że niektórzy
Grób Pański

Z MIŁOŚCI DO STWORZENIA

Lipiec, 2022 r. Bóg we wszystkim, co stworzył, zawarł mądrą myśl. Z miłości do człowieka
Grób Pański

TAJEMNICA CIERPIENIA

Tajemnicy cierpienia nigdy nie zgłębisz i nie zrozumiesz Cierpienie łączy człowieka z całym stworzeniem Pobudza