O autorze

autorWojciech Przybyłowicz należy do pokolenia, którego dzieciństwo przypadło na czasy stalinizmu. Ten czas wywołał w nim negatywny stosunek do systemów socjalistycznych i lewicowych a wzbudził głęboki patriotyzm. Z wykształcenia jest inżynierem technologii budowy maszyn, a także specjalistą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Opatentował w USA swój wynalazek pod nr 6,006,936 z dnia 28.10.1999 r. Jest inventorem w USA. Poezją para się od młodzieńczych lat. Pracując kilka lat na terenie ZSRR w ramach kontraktów polskiego rządu, wnikliwie poznał ten kraj. Potem wiele lat pracował i podróżował po Australii, USA, i innych krajach świata. Zderzenie dwóch światów – świata dyktatury i terroru KGB pod płaszczem dyktatury proletariatu ze światem wolnego człowieka, wolnych religii i wiary, oraz postępu naukowego, techniki, odkryć naukowych, dają mu komfort właściwego rozeznania co jest dobre, a co wręcz szkodliwe (niszczycielskie) dla ludzkości i człowieka.

Wojciech Przybyłowicz mówi: „Nauczmy się z miłością patrzeć na Amerykę, wyzwolicielkę Europy z faszyzmu i komunizmu, nauczmy się od narodu amerykańskiego, że na ataki odpowiada się wzmocnioną wiarą w Boga, i zwiększonym patriotyzmem. Czy może istnieć człowiek podcinający gałąź na której siedzi, czy mogą istnieć narody bez własnych korzeni? Narody Europy, odcinając je idą w przepaść, jak ślepcy w obrazie Pietera Breugla. Stąd wołam w swojej twórczości potężnym głosem RATUNKU.”

Poezja jego jest wynikiem doświadczeń zbieranych z całej przebytej dotychczasowej drogi życiowej, stąd oddaje się poezji religijnej i refleksyjnej opartej na relacjach międzyludzkich. W swoich wierszach występuje także w obronie godności człowieka, etosu narodowego i tradycji narodowych. Pokazuje aktualne problemy, które dotykają, ujarzmiają człowieka swoim przyjemnym negatywizmem i jednocześnie woła o ratunek dla każdego z nas. Poeta mówi o sobie: „Mój świat składa się z głębokiej wiary i przyjaciół, z którymi pragnę zawsze być, z którymi lubię rozmawiać, z którymi warto spędzać czas, którymi wzbogacam siebie a przez nich innych.”

Każdy czytelnik, wierzący i niewierzący, znajdzie dla siebie swoje ulubione tematy, przede wszystkim w tomikach „Otwórz”, „Zajrzyj”, „Ratunku”, „Wciąż od nowa”, „Za dużo mi dałeś”. Poeta dobrze jest znany w USA, gdzie na spotkaniach poetyckich jego wiersze czytała aktorka Anna Podolak, a śpiewem uświetniała mezzosopran Metropolitan Opery w Nowym Yorku Izabela Kobus-Salkin. Do wielu wierszy kompozytor młodego pokolenia Marcin Pękala napisał muzykę. Aktualnie na wielu wieczorach poetyckich organizowanych przez Zofię Ringwelski w New Jersey, prezentowane są jego wiersze. Natomiast w Polsce po mistrzowsku czyta jego wiersze aktorka Krystyna Kołodziejczyk-Szyszko, a śpiewem uświetnia znana śpiewaczka operowa, solistka teatrów europejskich mezzosopran Maria Olkisz, której po mistrzowsku akompaniuje i podkłady muzyczne pod wiersze wykonuje pianista i aranżator Wojciech Jasiński. Muzykę do wierszy Wojciecha Przybyłowicza pisze znany w Polsce i świecie kompozytor i dyrygent prof. Szymon Kawalla, które są wykonywane na wielu uroczystych koncertach prowadzonych przez tego znakomitego artystę.