MIŁOŚĆ

Miłość to jest coś co ma się w sobie. Jest częścią twojej jaźni zamkniętą w przestworzach myśli i wyobraźni. Ogarniasz swoją kochaną jak cieniem pod…