Aktualności

  • Ile przestróg nam jeszcze potrzeba? Ludzkość doświadczyła i doświadcza COVID – 19. Dotknęła nas bezprecedensowa wojna. 24 lutego 2022 roku Rosja bez przyczyny napadła na sąsiadującą z nią Ukrainę – niezależne, wolne państwo. Użyła wobec Ukrainy najbardziej bestialskich i barbarzyńskich metod ludobójstwa. Swoim okrucieństwem wobec Ukraińców nadal epatuje. Z terenów zagarniętych wywiozła ok. 5 000 ukraińskich małych dzieci, wyrywając je z rąk rodziców. Rosja pokazała światu, że nigdy nie miała duchowości, że pod przykrywką „duszewności” i „Matuszki Rosji” ukryte było barbarzyństwo, które czekało na swój czas. Nawet ruskie prawosławie odeszło od ducha wiary chrześcijańskiej. Chiny już dawno reprezentują materialny zamysł niszczenia. Ludzkość utraca swoją duchowość Przypomnę, w latach 1932-1933 bolszewicy zagłodzili na Ukrainie ok. 10 mln ludzi. W Polsce po

  • Drodzy czytelnicy, ludzie poezji. Jak co roku, z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, dzielę się refleksjami dotyczącymi ludzi, którzy odeszli od Boga i będących na rozdrożu wiary. Nie jest moim zamiarem nawracanie na wiarę, bo wiara jest darem i łaską. Ja wyrażam swoją troskę o szczęśliwą przyszłość człowieka i świata nakierowaną na Boga – staję w Jego obronie. Zauważmy, że w życiu człowieka bywa, że jedna chwila decyduje o życiu udanym lub nie, o szczęśliwym życiu, nie tylko tu na ziemi, ale i w wieczności lub w ciemności. Najbardziej o dobrym życiu decyduje związek małżeński oparty w sposób ciągły na Bogu. Jezus Chrystus powiedział: „Ja jestem z Wami aż do skończenia świata. Nie lękajcie się”. Piszę to w

  • Grób Pański

    W czasie przełomowym ludzkość „wyhodowała” belzebubów wcielonych w człowieka. Wymienię ich: Lenin, Stalin, Hitler, Mao Zedong, Kim Ir Sen, Pol Pot. Prezydent Ronald Reagan nazwał ZSRR „imperium zła”. Miał rację, duchy złych ludzi nie umierają, mnożą się w ludziach i rozrastają do wielkości potworów. Ludzkość po raz kolejny na sobie doświadcza, kim może się stać i do jakich potworności jest zdolny człowiek niewierzący, wyrzucający Boga z serca, zwłaszcza mający władzę nad narodem. Każdy potwór w człowieku mieni się „bogiem”, panem życia ludzkości. Uzurpuje sobie panowanie nad innymi ludźmi, nawet po trupach. To, co robi teraz Putin, przerosło nawet wyobraźnię młodych „wychowanych” na bezbożnych ideologiach. Już nie piece krematoryjne, ale mobilne krematoria przeznaczone do użycia w każdym miejscu. Gwałty nawet na