POPLĄTANE KABLE

Inteligentny nie znaczy, że jest mądry. Dyktatorzy opanowują proces życiowy człowieka od dzieciństwa do starości. Wolność, to wolny jestem od…. złego. Używajmy rozumnej wolności. Aktualnie…