MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻAJĄCA

Ukrzyżowanie Syna Bożego
jest tajemnicą największego miłosierdzia,
… miłości potężniejszej
od śmierci
grzechu i zła każdego,
przynoszącej wieczne wyzwolenie.

Miłość
zwyciężyła nienawiść
objęła bogatych i biednych
potępionych i dobrych
grzeszników i nędzników,
tych którzy odeszli
i tych którzy się jej zaparli.

Od zarania każda Wielkanoc
przybliża nas do nowego
ponadczasowego trwania
bez progu śmierci
w błogosławionym raju
w którym żyją wiecznie
bożą miłością objęci.

Przeczytaj również:

KRZYŻ CHRYSTUSA – ROZMYŚLANIA

Głównym przesłaniem Biblii jest: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,

JA CHCĘ CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM

Nie żyj życiem nudnym wykorzystuj radość, którą w sercu czujesz. Ja chcę żyć Cieszyć się

PRZYJDŹ ZNOWU W CHWALE PANIE!

To nie prawa materii rządzą światem i człowiekiem – lecz osobowy Bóg. (Główne przesłanie Biblii)

Dodaj komentarz