ILE JESTEŚ WART

Tyle ile dobrego uczyniłeś
Tyle ile przezwyciężyłeś w sobie złego, mściwości, gniewu
Tyle ilu ludzi upomniałeś, że czynią źle
Tyle ile zaoszczędziłeś ludziom smutku, cierpień
Tyle ile ludziom okazałeś serca, miłości, bliskości
Tyle ile szacunku i miłości okazujesz Rodzicom i Rodzinie
Tyle ile razy odwiedziłeś tych, którzy na ciebie czekają
Tyle ile masz miłości do Ojczyzny i szacunku dla jej tradycji

Tyle jesteś wart ile w darze wolności używałeś rozumu.

Wartość twojego życia zależy od czystości sumienia

Ile warte jest twoje życie
Tyle ile pomogłeś ludziom
Tyle ile zdążyłeś ludziom zapłacić dobrem za wyrządzone krzywdy
Tyle ile rozpoznałeś w pokorze jak małe są twoje możliwości
Tyle ile swoją niemoc postawiłeś naprzeciwko wszechmocy Boga
Tyle ile w swoich ranach umieściłeś Chrystusa
Tyle na ile przedłożyłeś wiarę ponad rzeczywistości ziemskie
Tyle na ile położyłeś swoją ufność w Bogu

Tyle jesteś wart na ile oparłeś się współczesnym zagrożeniom które są wymierzone w twoją duszę

Jesteś wart tyle
– ile warte jest twoje życie w odniesieniu do paruzji

Ile wart jesteś zależy od tego, ile miłości okazałeś Jezusowi

Oceń się sam 

Więcej wierszy z tomiku „Ile jesteś wart?”

Przeczytaj również:

Grób Pański

Z MIŁOŚCI DO STWORZENIA

Lipiec, 2022 r. Bóg we wszystkim, co stworzył, zawarł mądrą myśl. Z miłości do człowieka
Grób Pański

TAJEMNICA CIERPIENIA

Tajemnicy cierpienia nigdy nie zgłębisz i nie zrozumiesz Cierpienie łączy człowieka z całym stworzeniem Pobudza

SUMIENIE

Warszawa, 25.02.2022 r. Sumienie jest świątynią serca, a serce jest świątynią Boga. „Jaką miarą mierzyć