ILE JESTEŚ WART

Tyle ile dobrego uczyniłeś
Tyle ile przezwyciężyłeś w sobie złego, mściwości, gniewu
Tyle ilu ludzi upomniałeś, że czynią źle
Tyle ile zaoszczędziłeś ludziom smutku, cierpień
Tyle ile ludziom okazałeś serca, miłości, bliskości
Tyle ile szacunku i miłości okazujesz Rodzicom i Rodzinie
Tyle ile razy odwiedziłeś tych, którzy na ciebie czekają
Tyle ile masz miłości do Ojczyzny i szacunku dla jej tradycji

Tyle jesteś wart ile w darze wolności używałeś rozumu.

Wartość twojego życia zależy od czystości sumienia

Ile warte jest twoje życie
Tyle ile pomogłeś ludziom
Tyle ile zdążyłeś ludziom zapłacić dobrem za wyrządzone krzywdy
Tyle ile rozpoznałeś w pokorze jak małe są twoje możliwości
Tyle ile swoją niemoc postawiłeś naprzeciwko wszechmocy Boga
Tyle ile w swoich ranach umieściłeś Chrystusa
Tyle na ile przedłożyłeś wiarę ponad rzeczywistości ziemskie
Tyle na ile położyłeś swoją ufność w Bogu

Tyle jesteś wart na ile oparłeś się współczesnym zagrożeniom które są wymierzone w twoją duszę

Jesteś wart tyle
– ile warte jest twoje życie w odniesieniu do paruzji

Ile wart jesteś zależy od tego, ile miłości okazałeś Jezusowi

Oceń się sam 

Więcej wierszy z tomiku „Ile jesteś wart?”

Przeczytaj również:

ILE JEST CZŁOWIEKA W CZŁOWIEKU

Ile jest człowieka w człowieku Jak obudzić jego świadomość z letargu Jak być świadomie poza

PO CO BOGU CZŁOWIEK?

„Człowiek może być bestią, ale może być także spełnieniem wizji Boga. Jesteśmy stworzeni na obraz

ODKRYJ NAJGORSZE DECYZJE TWOJEGO ŻYCIA

Szaleństwo człowieka pozbawionego Boga i odrzucającego rozum zdaje się nie mieć granic. Najgorszą decyzją dla