ŹRÓDŁO

Istnieje zawsze więź z własnym źródłem.

Zaczynaj wszystko od źródła.

Jak daleko i szeroko
Rozrasta się rzeka
Z małego źródła

Wysoko
Rośnie sekwoja
Z małego korzenia

Coraz dalej i wyżej
Sięga gałąź
Wyrastająca z pnia

Wszyscy na Ziemi
Pochodzimy
Od jednego Ojca

Każda żyjąca istota
Każde życie
Oderwane od źródła marnieje

Każde źródło zdumiewa i zadziwia

Jak zrozumieć człowieka
Który sam odrywa się od źródła

Ten stan chyba najbardziej
Wprawia w zdumienie
Może nawet i Stwórcę

Przeczytaj również:

M A T K A – PAMIĘCI MOJEJ MAMY

Człowiek nie ma innej drogi do człowieczeństwa, jak tylko przez rodzinę. JAN PAWEŁ II Łzami

CZY PAMIĘTASZ TWARZ

Tylko wieczna jest pamięć wszechświata. Czy pamiętasz daty urodzin i śmierci swoich rodziców – osób

ABY ŚWIAT

Szukaj światła w sercu matki i ojca, w tych co ci pokażą drogę do prawdziwej

Dodaj komentarz