CZY ISTNIEJE RÓWNOŚĆ

Ideologia gender wykreowana przez feminizm jest najgorszą z najgorszych,
jaką mógł wymyślić człowiek. Prowadzi do unicestwienia ludzkości.

Różność, a nie równość jest wpisana w ludzkość.

Czy zero może być równe jedności
Czy inteligencja może równać się tępocie
Czy profesor fizyki może równać się z człowiekiem niewykształconym
Czy miedzy bogatym a biednym można postawić znak równości
Czy głodny jest równy nasyconemu
Czy odważny równy jest tchórzowi
Czy zbrodniarz równy jest z człowiekowi sumienia
Czy napadający równy jest napadniętemu
Czy uczciwy równy jest złodziejowi
Czy uczynny obojętnemu
Czy brudas czystemu
Czy generał równy jest żołnierzowi
Czy dyrektor pracownikowi

Czy paw równy jest kogutowi a orzeł wróblowi
Czy może być równy koń koniowi
Czy wszyscy możemy być sobie równi

Czy kobieta może być równa mężczyźnie
Czy homo może być równy hetero

Nawet wobec Boga nie jesteśmy równi
Bo jednemu daje łaskę wiary a drugiemu nie daje

Nawet na świętego człowieka dopuszcza bestialską śmierć
A dla zbrodniarza łagodną

Jesteśmy różni
Ale to nie znaczy że równi

Nawet Boża sprawiedliwość jest inna od ludzkiej

Przeczytaj również:

Grób Pański

Z MIŁOŚCI DO STWORZENIA

Lipiec, 2022 r. Bóg we wszystkim, co stworzył, zawarł mądrą myśl. Z miłości do człowieka
Grób Pański

TAJEMNICA CIERPIENIA

Tajemnicy cierpienia nigdy nie zgłębisz i nie zrozumiesz Cierpienie łączy człowieka z całym stworzeniem Pobudza

SUMIENIE

Warszawa, 25.02.2022 r. Sumienie jest świątynią serca, a serce jest świątynią Boga. „Jaką miarą mierzyć

Dodaj komentarz