GDZIE JEST CZŁOWIEK – UKRYTY ZA PROCEDURAMI

Teraz wszędzie słyszysz procedury
W szalecie i w urzędzie

Urzędnik nie załatwia sprawy
Lekarze chorych nie leczą
Oni wypełniają procedury

Żołnierz i policjant nie pracuje
A granice państwa pokrywają dziury
Które wypełniają procedury

Nawet premier i poseł poddani są procedurom
W Sejmie procedury w rządzie procedury
Sprawy państwowe też kryją procedury

W sądach i prokuraturach
Co robią wypełniają procedury
A wróg bez procedur
Zajmuje nam strategiczne pola kultury

Procedury procedury
Gdzie jest człowiek
Czy to żart ponury

W całej administracji państwowej
Zamiast służyć obywatelom układają procedury

Czy to
P – owszechny O – bywatelski
System przetrwania

Tylko strażak gasi
Bo by się budynki spaliły

W największej rangi procedurach
Ukryto niemoc i lenistwo
Kłamstwo i afery
Zdradę państwa i prawa
Te procedury – nazwali – ściśle tajne

Nie piszę zgodnie z procedurami
Może wkrótce znajdę się za kratkami
Czy zgodnie z procedurami

Przeczytaj również:

Grób Pański

Z MIŁOŚCI DO STWORZENIA

Lipiec, 2022 r. Bóg we wszystkim, co stworzył, zawarł mądrą myśl. Z miłości do człowieka
Grób Pański

TAJEMNICA CIERPIENIA

Tajemnicy cierpienia nigdy nie zgłębisz i nie zrozumiesz Cierpienie łączy człowieka z całym stworzeniem Pobudza

SUMIENIE

Warszawa, 25.02.2022 r. Sumienie jest świątynią serca, a serce jest świątynią Boga. „Jaką miarą mierzyć

Dodaj komentarz