JEGO ŚWIĘTE IMIĘ – REMINESCENCJE

Jan Paweł II
Był obecnością Boga między nami
Darem dla każdego z nas
Bliskim członkiem naszej rodziny
Najbliższy z najbliższych
Sumieniem i cierpieniem świata
Geniuszem świętości
Łowcą ludzi za życia i po śmierci
Globalnym i moralnym przywódcą świata
Atletą Pana Boga przynoszącym nadzieję
Żołnierzem przekraczającym bariery
Jego wielka miłość do człowieka
Była wezwaniem sumień i umysłów
Pokazał nam jak należy kochać człowieka
A przez człowieka Boga
Rozbudził w ludziach dążenie do sacrum
Otwierał serca ludzi i bramy więzień
Jest niezniszczalnym fundamentem świata
On przez Ducha Świętego odnawiał
oblicze Ziemi
Odnawiał nasze oblicza
Przez Niego człowiek zaczął szukać
Pierwowzoru swego oblicza
Bez którego żyliśmy jak kwiaty w wazonie
Na początku ze słowa się wszystko wzięło
Jego słowa pokonywały niegodziwość i zło
Oddzielały dobro od zła

To On przerzucał mosty nad rzekami
krwi i nienawiści
Twórca ekumenizmu opartego na wzajemnym
szacunku między religiami
Budował pomosty chrześcijaństwa z judaizmem
i innymi religiami
Budował ludzkości mosty do nieba
Głosiciel światła które nigdy nie zgaśnie
w naszych sercach i duszach
Chrześcijańskie korzenie Europy zasypano
Błotem sukcesu tolerancji utopijnego liberalizmu
To On oczyści nam Europę
Gdyż Jego pontyfikat nie skończył się ze śmiercią
Dzięki Niemu nastąpiło zjednoczenie Europy
Pokonał strach świata mówiąc „Nie lękajcie się!”
Uczył nas wypływać na głębię świata
który potrzebuje nadziei
Uczył żyć bez strachu i humanizmu
opartego na Chrystusie
Demokracji podporządkowanej etyce
że każde życie ma sens
Nie sprzeciwiania się prawu stworzonemu
przez Boga
Pokonał dziewiętnaście wieków historii
modląc się w synagodze
Bez papieża Polaka nie byłoby
pojednania z Żydami
Dzięki Niemu każdy z nas coś zyskał

Wielki Święty Papieżu Janie Pawle II
Twój pontyfi kat był naznaczony krwią
i opieką Maryi
Twoje życie było jedną wielką liturgią
mszy świętej
Wycisnąłeś wyraźne i czytelne ślady
świętości na Ziemi
Dziękujemy Ci wszyscy za to że żyliśmy
w czasie Twojego pontyfikatu
Za wielkie przeżywanie widzialnego Boga
w Eucharystii
Ty który przerosłeś historię
filozofie i poeto Ducha Świętego
Wierzymy że zawsze jesteś i wiecznie
będziesz z nami

Przeczytaj również:

PAPIEŻ POLAK

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. JAN PAWEŁ II PAPIEŻ Był wybranym najlepszy z najlepszych

ŁZA

(Dzieńśmierci Jana Pawła II – 2.04.2005 r.) Czysta łza biała łza Łza zjednoczenia i miłości

ZAWSZE Z NAMI

Jan Paweł II nasz święty Wprowadził ludzkość w trzecie tysiąclecie Poprzez modlitwę i cierpienie On

Dodaj komentarz