OJCZYZNA TWÓJ CIEŃ

Ojczyzno
Twoje imię w nas dniem i nocą
W każdym miejscu
I w każdy czas

Nigdy się nie ukryjesz
Przed swoją ojczyzną
Nawet jakbyś chciał uciec
Jej się wyrzec

Zmienisz nazwisko
Kraj kontynent
Zapomnisz język ojczysty
Ona wciąż będzie blisko

Ona będzie
Szła za tobą
Jak twój cień
Zawsze i wszędzie

Przeczytaj również:

REMINISCENCJE O OJCZYŹNIE

Dedykuję młodym Polakom z Ruchu Narodowego. Polskę można na jakiś czas podbić, ale pokonać nigdy.

POLSKA – TOLERANCJA – KULTURA

Biada narodom, które bardziej kochają wolność niż ojczyznę. HENRYK SIENKIEWICZ Siłę Polskości znajdziesz wśród Polaków

MOJA OJCZYZNA

Nieważne jaka partia, ważne jest czy reprezentuje i wprowadza system oparty na chrześcijańskich wartościach. Moja

Dodaj komentarz