REMINISCENCJE O OJCZYŹNIE

Dedykuję młodym Polakom z Ruchu Narodowego.

Polskę można na jakiś czas podbić, ale pokonać nigdy. (Ronald Reagan)

Prawdziwa miłość do Ojczyzny powinna pochodzić z miłości do Boga.

(św. Albert Chmielowski)

Naród gdyby zapomniał o przeszłości i gdyby żył bez przyszłości,

byłby martwym narodem.

Podobnie jest z człowiekiem.

Bywa, że bogactwem życia jest mieć dwie ojczyzny,

podobnie jak mieć ojca i matkę.

Co sprawia, że czujemy się Polakami?

Patria – znaczy ojczyzna.

Pater znaczy ojciec, wobec tego ojczyzna to ojcowizna.

Tylko Polacy używają pojęcia język ojczysty.

Więź rodzinna jest więzią podstawową wynikającą

z natury człowieka.

Dbałość o ojczyznę wynika z dekalogu, jest cnotą.

Ojczyzna to – groby królów, wieszczów, bohaterów, żołnierzy

powstań narodowych, ofiar reżimów, powstańców 44,

rozstrzelanych w kazamatach.

Ojczyzna to – ziemia krwią skąpana przez tych co ją bronili.

Ojczyzna to – wspólny język, historia, tradycja i sztuka.

Ojczyzna to – geny uczuciowe głębi pokoleń, twórcze i fizyczne.

Bez historii, języka, sztuki naród zamieni się w bezimienny kraj.

Ojczyzna to – nasza matka. (Jan Paweł II) To – scheda pokoleń.

Ojczyzna to – ołtarz ofi arny, który patrzy na nas całą

historią dziejów.

Ojczyzna to – świątynie a w nich wyszeptane modlitwy

naszych przodków.

Ojczyzna to – tchnienie Boga w każde życie na tej ziemi.

Ojczyzna to – wola walki o nią żołnierza, to uśmiech dziecka,

starca i kombatanta.

Ojczyzna to – miejsca uświęcone krwią Polaków.

Ojczyzna to – sanktuaria cudownych objawień Matki Najświętszej.

Ojczyzna to – Boża Opatrzność i Maryjny płaszcz

okrywający Polskę od Giewontu po Bałtyk. (Jan Paweł II)

Katolicyzm nie jest dodatkiem do Ojczyzny.

Rdzeń polskości określa wiara katolicka”. (Roman Dmowski)

Ojczyzna to – wielcy Polacy zapisani złotymi zgłoskami i sercem

odciśniętym na duszach Polaków. Wymienię tu kilku najznakomitszych:

Jan Paweł II, Jan Matejko, Wojciech i Juliusz Kossak,

Józef Piłsudski, poeci Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Cyprian

Norwid, płk Ryszard Kukliński, Lech Kaczyński, Wojciech Killar.

Ojczyzna to – polskie kobiety, które kiedyś motywowały i motywują

dzieci do miłowania ojczyzny, gdy ich ojcowie walczyli i walczą

o Polskę.

Ojczyzna to – zryw solidarności wobec komunizmu,

to nasze wspólne dzieło.

Ojczyzna to – polskie kwiaty jabłoni, ziemniaka i zioła,

to róża, chryzantema stokrotka i bratek.

Ojczyzna to – katolickie rodziny, ofiarni lekarze, księża i nauczyciele.

To łza płynąca na policzkach kochających Polskę,

to duma i solidarność.

To aktywność Polaków w życiu publicznym.

Niedaleka przeszłość Polski należała do komunistów kolaborujących

z ZSRR, a przyszłość należy do patriotów.

Naród to wspólnota pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.

Ten kto jest odpowiedzialny, za ojczyznę, za rodzinę, za wiarę

jest patriotą.

Tyle własności ile wolności, jest takie stare powiedzenie.

Patriotyzm to – pamięć o Polakach mieszkających w innych krajach.

Tam gdzie bije polskie serce na całym świecie, tam jest Polska.

Tak daleko, jak polski chłop wbije w ziemię swój pług

tam jest nasza ojczyzna. (Witos)

Utrzymanie suwerenności zależy od silnej gospodarki,

wykształconych obywateli, wojska i dalekowzrocznej dyplomacji.

Ojczyzna to wszystko, co ukształtowało mnie z głębi pokoleń

i to wszystko, co jest we mnie z głębi pokoleń,

to jest to wszystko kim jestem teraz.

Ojczyzna zawsze liczy na mnie i patrzy w moje serce.

Ojczyzna to – wspólna pamięć minionych wydarzeń, język

oraz terytorium.

Największą wartością, jaką może mieć człowiek,

jest łaska dobrej relacji z Bogiem i miłość do Ojczyzny.

Internacjonalizm i kosmopolityzm jest mitem.

Wikipedia:

Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriotes) – postawa

szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć

ponoszenia za nią ofi ar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej

chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla

ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra

i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia.

Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji,

kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi

społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem

i społecznością.

Przeczytaj również:

POLSKA – TOLERANCJA – KULTURA

Biada narodom, które bardziej kochają wolność niż ojczyznę. HENRYK SIENKIEWICZ Siłę Polskości znajdziesz wśród Polaków

OJCZYZNA TWÓJ CIEŃ

Ojczyzno Twoje imię w nas dniem i nocą W każdym miejscu I w każdy czas

MOJA OJCZYZNA

Nieważne jaka partia, ważne jest czy reprezentuje i wprowadza system oparty na chrześcijańskich wartościach. Moja

Dodaj komentarz