TWARZ

Wszystko, co się w człowieku pisze myślami,
przeżyciami, całym sposobem reagowania, rzeźbi nam twarz. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

Twarz pokazuje jaka rolę wewnątrz gramy.

Kiedy patrzysz na swoją twarz
Zastanów się
Co w niej widzisz
Co czujesz
Czy swoim postępowaniem
Jej nie krzywisz

W twarzy widać
Twoje dobro i zło
Twoja twarz jest piękna
Jeśli widzi sercem

Najpiękniejszy jest makijaż cnót
Na twojej twarzy
Najpiękniejszy ze wszystkich makijaży

Twarz wyraża piękno człowieka
Ona jest jedyna
Niepowtarzalna i nieodwracalna
To twoja odrębność
Autonomia i wolność

Inaczej wygląda
Twarz wdowy sieroty
Mściwego i wrogiego
Szczęśliwego i zmartwionego
Inna jest twarz
Bogatego i biednego
Zamkniętego i wolnego
Napadającego i broniącego się

Twarz człowieka kochanego
Jest pełna radości i piękna
Urocza jest w zapoznaniu
Smutna przy pożegnaniu

Twarz ujawnia się w spotkaniu
W wymiarze etycznym
Ona mówi i oznajmia

Twarzą stawiasz swoją własną pieczęć
Zaufania uczciwości i dobroci
Lub zła i wrogości
Wobec drugiego człowieka

Twarz
Jest odbiciem naszego umysłu
Ona jest darem
I duszy wyrazem
A jej oczy to okno
Przez które jest obecna
Twarz nie jest rzeczą
Do zniszczenia

Twarz stawia opór
Wezwanie etyczne
Złu na przekór

Ludzka twarz urzeka
Jest śladem Boga

Nikt nie wymyśli
I nigdy nie wykona
Czegoś piękniejszego
Od twarzy człowieka

Świat ma miliony ludzi
Każdy ma podobną twarz
Lecz inny na niej
Duchowy znak

Spotkasz twarz Boga
Która cię poruszy
W twarzy drugiego człowieka
Jeśli go dostrzeżesz
We własnej duszy

Twarz
Jest przynależna do imienia
Tu i tam
Ona z życia
Przejdzie z tobą
Do wiecznego
Istnienia

Przeczytaj również:

Grób Pański

Z MIŁOŚCI DO STWORZENIA

Lipiec, 2022 r. Bóg we wszystkim, co stworzył, zawarł mądrą myśl. Z miłości do człowieka
Grób Pański

TAJEMNICA CIERPIENIA

Tajemnicy cierpienia nigdy nie zgłębisz i nie zrozumiesz Cierpienie łączy człowieka z całym stworzeniem Pobudza

SUMIENIE

Warszawa, 25.02.2022 r. Sumienie jest świątynią serca, a serce jest świątynią Boga. „Jaką miarą mierzyć

Dodaj komentarz