W O J N A I C H L E B

Smak i zapach chleba z rodzinnego domu trwa w nas przez całe życie.
Jest siłą przetrwania.

Chleb Eucharystii
Chleb z ręki matki do plecaka
Chleb ze znakiem krzyża
Chleb na froncie
Chleb z cebulą
Chleb w śniegu
Chleb pod pejczem
Chleb z twarzą w błocie
Chleb przed kulą w głowie
Chleb przed selekcją
W miejsce chleba w piecu

Po wojnie
Chleb wolności
Chleb racjonalizmu
Chleb sekularyzmu
Chleb leseferyzmu bez granic
Chleb bez znaku krzyża

Zapomnienie co to jest Chleb Eucharystii

Chleb z nożem na gardle
Chleb z ładunkiem wybuchowym w plecaku
Chleb wojny
Emigracja za chlebem
Daj nam chleba TWOJEGO

Przeczytaj również:

REMINISCENCJE O OJCZYŹNIE

Dedykuję młodym Polakom z Ruchu Narodowego. Polskę można na jakiś czas podbić, ale pokonać nigdy.

POLSKA – TOLERANCJA – KULTURA

Biada narodom, które bardziej kochają wolność niż ojczyznę. HENRYK SIENKIEWICZ Siłę Polskości znajdziesz wśród Polaków

OJCZYZNA TWÓJ CIEŃ

Ojczyzno Twoje imię w nas dniem i nocą W każdym miejscu I w każdy czas

Dodaj komentarz