„KATYŃ” – LUDOBÓJSTWO UKRYWANE

Pamięci 22 464 polskich ofi cerów zamordowanych przez sowieckich komunistów
w 1940 roku. Ilu ich było nie dowiemy się nigdy. Tylko w samym Katyniu 4421.

Jeśli pojedynczy człowiek jest mikrokosmosem – tym bardziej nieobjęta jest historia,
ciągnący się zbiorowy los miliardów ludzi. Ta wiedza utkana jest z pytań dlaczego?
Oby następne pokolenia nie krytykowały nas za nasze milczenie wobec łamania praw boskich przekazanych w dekalogu.

5 marca 1940 roku wydano wyrok
Rozstrzelać
Bez przesłuchań bez sądu
Podpisali
Stalin Beria Mołotow Woroszyłow Kaganowicz

Mordowano po kolei
Strzelano w tył głowy
Ciała wrzucano do dołów

Tak haniebnie unicestwiano bukiet
Polskiej inteligencji i patriotyzmu

Ciała można zakopać
Zbrodnie nie

Do dziś nie osądzono ludobójstwa
Rosyjskiego komunizmu

Nie osądzono piekielnego zła
Skrywanego w słowie „KATYŃ”
Największego wstydu komunistycznej Rosji

Katyń to sanktuarium świętych czaszek
Z dziurą w głowie po kuli
Największa relikwia „Golgota narodu”*
Skazanego na wyniszczenie
Przez zaborczego sąsiada

Kiedykolwiek wstąpisz na rosyjską ziemię
Zamilcz i pomyśl
O mordach dokonywanych na Polakach

„Katyń” to hańba komunizmu
„Katyń” to hańba socjalistycznych idei
Tej hańby wymazać z pamięci nie wolno

Rosyjska ziemia ukrywa
Jeszcze wiele takich „Katyniów”

Znamy „Katynie” w Kambodży
Wietnamie Korei Północnej
I w Polsce w Urzędach Bezpieczeństwa
Wszędzie tam gdzie do władzy
Dorwali się dyktatorzy socjalizmu
Zwolennicy idei komunizmu i faszyzmu
Inspirowania wojen
Służący zbrodniczym pomysłom szatana

Zrozumieć „Katyń”
Wierząc w miłość Boga
Nie można
Przecież
Największy zbrodniarz wszechczasów
Stalin
Zmarł w spokoju
Nieosądzony w wieku 73 lat
Czyżby Pan Bóg
Na tak wyrafinowanego zbrodniarza
Zostawił sobie specjalny wyrok

Czy dla uratowania ludzkości
Potrzebni byli zbiorowi święci
Niewinni mordowani
Na nieludzkiej ziemi w „imperium zła”**
Z którego wypędzono Chrystusa

Dlaczego Bóg dopuścił
Do tak wielkiego ludobójstwa
Zrozumienie przekracza
Granice człowieczeństwa

Nie wolno nam zapomnieć o Katyniu
O stalinowskim ludobójstwie
Chociaż ta pamięć była kiedyś zakazana

Nie możemy nigdy rezygnować
Z dążenia do prawdy i sprawiedliwości
Wołajmy o nią do sumienia świata

Wszystko można wybaczyć
Ale ludobójstwa „Katynia” – NIE

Nigdy więcej
Nie dopuśćmy do nowych „Katyniów”
W imię tych
Dla których największą wartością
Jest miłość Ojczyzny

PS. Cudem uratowało się dwóch świadków:
Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski – późniejszy ksiądz kapelan.
Henryk Gorzechowski lat osiemnaście syn mjr Henryka Gorzechowskiego,
który został zamordowany w katyńskim lesie.

* Golgota narodu – określenie ks. Z. Peszkowskiego
** Imperium zła – określenie Prezydenta USA Ronalda Reagana

Przeczytaj również:

CIOS W SERCA POLAKÓW

Jeśli komu otwarta droga do nieba, to tym co służą Ojczyźnie. (Jan Kochanowski) W czasie

Dodaj komentarz