SPRAWIEDLIWOŚĆ I SZCZĘŚCIE

„Sprawiedliwość – wieczna uciekinierka z obozu zwyciężców” Simone Weil

Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej woli oddawania Bogu i bliźniemu
tego, co im się należy. Sprawiedliwość jest podstawową zasadą życia i współżycia między
poszczególnymi ludźmi oraz wspólnotami, zaczynając od rodziny, sąsiadów, a także
całych społeczeństw i narodów. F. Carvajal

Miłość czyni możliwą sprawiedliwość. ENCYKLIKA „DEUS CARITAS EST”

Jest naszą tragedią, że sami niszczymy szczęście, dlatego że nie pojmujemy szczęścia jako
daru od Boga. ELMAR GRUBER

Szczęście jest zawsze chwilowe. Szukając szczęścia tracisz spokój.

Czy można być szczęśliwym po zabiciu znienawidzonego wroga?

Mówi się że w historii świata
Występuje sprawiedliwość dziejowa

Czy w życiu człowieka
Istnieje sprawiedliwość losu

Sprawiedliwość
Związana jest z człowiekiem

Tylko zwycięzcy
Zapominają o sprawiedliwości

Szczęście jest produktem ubocznym
Naszego działania
Jednak wiele celów nie jest wartych
Poniesionych trudów

Jedynym szczęśliwym celem jest niebo

Szczęście możemy osiągnąć wtedy
Kiedy opieramy je na miłości

Miłość jest matką
Sprawiedliwości i szczęścia

Kiedy czujemy sprawiedliwość
Czujemy się szczęśliwi i kochani

Może droga do celu
Oparta na pasji i miłości
Jest drogą szczęścia

Przeczytaj również:

Grób Pański

Z MIŁOŚCI DO STWORZENIA

Lipiec, 2022 r. Bóg we wszystkim, co stworzył, zawarł mądrą myśl. Z miłości do człowieka
Grób Pański

TAJEMNICA CIERPIENIA

Tajemnicy cierpienia nigdy nie zgłębisz i nie zrozumiesz Cierpienie łączy człowieka z całym stworzeniem Pobudza

SUMIENIE

Warszawa, 25.02.2022 r. Sumienie jest świątynią serca, a serce jest świątynią Boga. „Jaką miarą mierzyć

Dodaj komentarz