AMERYKA

Poświęcam Ronaldowi Reaganowi
40-temu prezydentowi USA – pogromcy imperium zła,
wielkiemu przyjacielowi Polski i Polaków.

W Europie demokracja rozwijała się często przeciw kościołowi.
Natomiast Ameryka to kraj demokratyczny i chrześcijański – jeżeli
powstało gdzieś miasto, na początku budowano świątynię.
W USA Kościoła nigdy nie uważano za przeciwnika modernizacji.
Ameryka opiera się na demokracji, wolnym rynku i religii.
GUY SORMAN, PISARZ FRANCUSKI

Religia jest służbą, którą winniśmy Stwórcy.
Z PIERWSZEJ POPRAWKI DO KONSTYTUCJI USA

Antyamerykański może być tylko dureń!
Bo niby przeciwko komu jesteś?
Przeciwko tym wspaniałym myślicielom, twórcom… RYSZARD KAPUŚCIŃSKI

Lepiej być dumnym i wolnym imigrantem
w USA , jak wolnym w sowieckim socjalizmie. WP

Uniwersalny System Ameryki
Uniwersalne oparcie
Na demokracji

Wolnym rynku
I chrześcijańskiej religii

Na samorealizacji
Modernizacji
Nauce
Patriotyzmie

Ameryka globalny przywódca świata
Jedyna armia pokojowa na świecie
Gwarant pokoju i cywilizacji
Rozwoju intelektualnego
Duma światowego chrześcijaństwa
Niewyczerpane źródło odkryć naukowo-technicznych

Jedyne państwo świata
Które ma na banknocie
Napisane: „In God we trus ”
My ufamy Bogu
W którym uczciwość i prawdomówność
Jest naczelną zasadą życia

Co to spowodowało
Osądźcie sami
Dolar króluje w świecie
Nad innymi walutami

„Bóg nie tylko wybrał Amerykę
Na ziemię wolnych ludzi
Ale do tej wolności
Dołączył odpowiedzialność
Za całą ludzkość”
(MOTYW REAGANOWSKI )

Czy zdążysz

Kwiat kwiatowi nie równy,
jak człowiek człowiekowi.
Czy winne jest przeznaczenie?

Oset i róża
Kolce i kwiat
Nektar i różny świat

Oset rośnie wszędzie
Róża nie urośnie
Jak pielęgnowaną
Nie będzie

Róża królowa kwiatów
Mistyczna i duchowa
Złota i kolorowa
Każdy ze światów
Cieszy i zdobi

Oset kwiatem o litość prosi
Lecz nie jest potrzebny
Człowiekowi

Odwieczne przeznaczenie
Na zniszczenie skazuje
Oset króla chwastów

Tylko mała pszczoła
Spieszy się aby zdążyć
Przed ręką ogrodnika
Z kwiatu ostu
Nektar wydobyć

Czy zdążysz
Tę maleńką cząstkę dobra
Ze zła uratować

Przeczytaj również:

PĘKŁO SERCE ŚWIATA

Wbijające się samoloty w okna World Trade Center wbiły się w okno twojego mieszkania z

KTO DAŁ ROZKAZ?

Strażakom Nowego Jorku, którzy zginęli 11 września 2001r. Kto ich posłał w czeluści mrok Czy

KAINOTERRORYŚCI

Kainoterroryści to dzisiejsi Dżihad’u turyści separatyści, podkładacze, podpalacze, bomboładowacze, zatruwacze, - to diabelscy posyłacze, pomioty,

Dodaj komentarz