JEST TYLKO JEDNA RZECZ W ZMATERIALIZOWANYM ŚWIECIE

„Jest tylko jedna rzecz w zmaterializowanym świecie
Która od ciebie zależy
Która jest złem absolutnym
To utrata duszy jej nieodwracalne zepsucie
Jest też i jedna rzecz godna bezwarunkowego pragnienia
To Bóg i Jego Królestwo” Leszek Kołakowski – fi lozof

Przeczytaj również:

SĄ LUDZIE

Żaden artysta nie pokusi się śpiewać głuchemu, jedynie Bóg śpiewa i przemawia, pomimo że niektórzy

Każdego dnia rodzi się w każdym człowieku Bóg (Teraźniejsza kolęda)

1. Do każdego człowieka przyszedł Wybawca Bóg Aby wyzwolić z mocy szatana niewierny lud Święta

NIE PRZYBIEŻELI …

Ludziom samotnym poświęcam W Święta odczuwamy zbliżenie w przestrzeni, w której Bóg zbliżył się do

Dodaj komentarz