JEST TYLKO JEDNA RZECZ W ZMATERIALIZOWANYM ŚWIECIE

„Jest tylko jedna rzecz w zmaterializowanym świecie
Która od ciebie zależy
Która jest złem absolutnym
To utrata duszy jej nieodwracalne zepsucie
Jest też i jedna rzecz godna bezwarunkowego pragnienia
To Bóg i Jego Królestwo” Leszek Kołakowski – fi lozof

Przeczytaj również:

Każdego dnia rodzi się w każdym człowieku Bóg (Teraźniejsza kolęda)

1. Do każdego człowieka przyszedł Wybawca Bóg Aby wyzwolić z mocy szatana niewierny lud Święta

NIE PRZYBIEŻELI …

Ludziom samotnym poświęcam W Święta odczuwamy zbliżenie w przestrzeni, w której Bóg zbliżył się do

MISTERIUM WIECZERZY WIGILIJNEJ

Jezus przyszedł na świat w rodzinie, aby przez rodzinę zbawić ludzkość. Wtedy jesteśmy najbliżej siebie,

Dodaj komentarz