NIEZWYKŁOŚĆ CZŁOWIEKA I PSA

Pies jest przywiązany do człowieka na śmierć i życie 
Wypędzony wraca do swego pana 
który go wychował lub przyjął 
Nawet gdy jest przepędzony kijem skulony drżący wraca 
I będzie wracał aż do ustania życia 

Ojciec matka czasami są w sytuacji psa 
Wypędzonego przepędzonego przez własne dzieci 
W jednym i drugim przypadku 
złe licho „wyrwało” z człowieka serce 

Człowiek z zablokowanym sercem 
jest zdolny tylko do nienawiści 
Nie ma miłości ani do psa ani do człowieka 

Człowiek znajduje się pomiędzy
Aniołem a zwierzęciem

Zależy w którą stronę zwróci się
Czy do Miłości wynikającej z serca
Czy do potworności bez serca i bez miłości

Człowiek zdolny jest do czynów bestialskich
I zdolny do oddania własnego życia w imię miłości

Niezwykłość psa jest w wierności
Niezwykłość człowieka w oddaniu życia za drugiego człowieka

Człowiek jest tym kogo strzeże
Człowiek jest tym kogo kocha

Niezwykłe jest to że człowiek i pies
jest zdolny do pokochania swoich bliskich
nawet jeśli są bez serca

Jest jakaś boska więź serc w człowieku i wiernym psie

Miłość jest zawsze Boża –
jest największą więzią łączącą we wszechświecie 

Nowy wiersz z tomiku „Ile jesteś wart?”, wydanego w 2020 r.

Przeczytaj również:

Grób Pański

Z MIŁOŚCI DO STWORZENIA

Lipiec, 2022 r. Bóg we wszystkim, co stworzył, zawarł mądrą myśl. Z miłości do człowieka
Grób Pański

TAJEMNICA CIERPIENIA

Tajemnicy cierpienia nigdy nie zgłębisz i nie zrozumiesz Cierpienie łączy człowieka z całym stworzeniem Pobudza

SUMIENIE

Warszawa, 25.02.2022 r. Sumienie jest świątynią serca, a serce jest świątynią Boga. „Jaką miarą mierzyć