TANIEC UWOLNIONYCH Z KAFTANÓW BEZPIECZEŃSTWA

Głuptas uczy mądrego rozumu 
Cham uczy uprzejmego grzeczności 
Ten co powinien być potępiony poucza jak być wywyższonym 

Tylko mądry jest cichy i pokorny 
Nie widzi sensu w przekonywaniu mędrka – mądrali 

Ateista układa katolikom wiarę 
Co mają odrzucić a co zmienić 
A zdrajca narodu uczy patriotyzmu 
Zdradę Ojczyzny nazywa konsultacją 

Islamski terrorysta morduje katolików 
To rezultat europejskiej gościnności multikulti 
Europa ich utwierdza 
że niewierni powinni płacić haracz islamistom za niewierność 

Wszędzie trwa wszechobecny ogłupiający taniec ludzi
uwolnionych z kaftanów bezpieczeństwa 

Nowy wiersz z tomiku „Ile jesteś wart?”, wydanego w 2020 r. 

Przeczytaj również:

Grób Pański

Z MIŁOŚCI DO STWORZENIA

Lipiec, 2022 r. Bóg we wszystkim, co stworzył, zawarł mądrą myśl. Z miłości do człowieka
Grób Pański

TAJEMNICA CIERPIENIA

Tajemnicy cierpienia nigdy nie zgłębisz i nie zrozumiesz Cierpienie łączy człowieka z całym stworzeniem Pobudza

SUMIENIE

Warszawa, 25.02.2022 r. Sumienie jest świątynią serca, a serce jest świątynią Boga. „Jaką miarą mierzyć