WEEKEND

Czas jest jak łańcuch; im dalej od Boga ucieczesz,
tym dłuższy i cięższy łańcuch za sobą wleczesz. ADAM MICKIEWICZ

Bóg odpoczął dnia siódmego po całym trudzie, jaki podjął.
Wtedy Bóg pobłogosławił ów dzień i uczynił go świętym. KSIĘGA RODZAJU 2,2

Jaka niedziela, taki dzień śmierci. (PRZYSŁOWIE)

W tygodniu
Już myślisz o weekendzie
Jaki dla ciebie będzie

W sobotę i w niedzielę
Mamy czas dla siebie
Wyjazdy zakupy
Pranie koszenie

Mamy w e e k e n d
Wielkie wydarzenie

Mieliśmy już czas czynów społecznych Stalina
Mieliśmy Hitlera i Robespierra
Oni też chcieli zlikwidować niedzielę
Ale nie znali mocy weekendu

Dziś weekend
Wszystko nam zabiera

Naszą wolność
Dni w rodzinie
A przede wszystkim
Dzień Pański wypiera

Mamy weekend
Jesteśmy w szponach
Marketingu shoppingu
Dzisiejszego lobbingu

Dziś weekend
Naszą wolność i duszę nam zabiera
Jak kiedyś ciało
Dżuma i cholera

Przeczytaj również:

Grób Pański

Z MIŁOŚCI DO STWORZENIA

Lipiec, 2022 r. Bóg we wszystkim, co stworzył, zawarł mądrą myśl. Z miłości do człowieka
Grób Pański

TAJEMNICA CIERPIENIA

Tajemnicy cierpienia nigdy nie zgłębisz i nie zrozumiesz Cierpienie łączy człowieka z całym stworzeniem Pobudza

SUMIENIE

Warszawa, 25.02.2022 r. Sumienie jest świątynią serca, a serce jest świątynią Boga. „Jaką miarą mierzyć

Dodaj komentarz