AGENCJA OCHRONY

Manipulacja jest to celowo ukryte działanie
polegające na przedstawianiu niewłaściwej rzeczywistości.
Służy grupie mocodawców i decydentów, do zniewolenia człowieka
na jego własne życzenie, w celu uzyskania własnej korzyści.

Chcesz mieć władzę musisz mieć środki przekazu.

Wiek XX był okresem największej manipulacji narodami i ten proces trwa do dziś.
Żyjemy w czasach, w których kłamstwa ubierane są w prawdę. Najbardziej doświadczonym trudno jest dotrzeć do prawdy.

Dziś nieważna jest prawda, ale news.

Tu agencja ochrony bez ochrony
Pomocy bez pomocy
Załatwia petentów bez znajomości
Pracodawców przed nadmiernym
opodatkowaniem pracy
Pracujących przed pracodawcami przed
zniewoleniem pracą

Ochrania Agencje przed klientami
Partie przed partyjniactwem
Malowanych przed przemalowaniem
Demokratów przed demokracją
Socjalistów przed zerwaniem z przeszłością

Polityków i urzędników przed
odpowiedzialnością i korupcją
Posłów przed utratą immunitetu

Policjantów przed gangsterami
Strażaków przed pożarami
Nauczycieli przed uczniami

Rodziców przed dziećmi
Dziadków przed wnukami

Wyjaśnia wątpliwości bez zazdrości
Broni kochających przed kochaniem
Chroni podniety bez podniety
Wykonuje roboty bez roboty
Sprzedaje nieruchomości bez nieruchomości

Chroni popularnych przed popularnością
Ubranych z gustem przed niechlujstwem
Śpiewających piosenkarzy przed śpiewającymi wyjcami
Artystów przed wulgaryzmem w sztuce

Chroni niewinnych przed skazaniem
Oszustów przed oszustwem
Złodziei przed kradzieżą
Kłamców przed prawdą

Prawdę przed pseudoprawdą

Inteligencję przed degradacją

Sędziów przed sprawiedliwością
Prokuratorów przed naciąganiem prawa
Obywateli przed zdzierstwem adwokatów

Lekarzy przed chorymi
Jeśli leczą to przed błędami
Zdrowych przed chorobami
I nieludzkimi lekarzami
Człowieka przed kultem ciała

Zdradzających przed zdradami
Lesbijki przed mężczyznami
Heteroseksualnych przed homoseksualistami
Kobiecość i macierzyństwo przed feministkami
Wierzących przed bezbożnikami
Uczciwych przed nieuczciwymi
Normalnych przed nienormalnymi
Nas wszystkich przed podstępną podłością
Przed bombardującą kłamliwą reklamą

Chroni obywateli przed manipulacją mediów
Przed ich dezorientacją i szerzeniem zgubnych idei
Broni przed tymi co dla pozyskania informacji
Gotowi są każdego zaszczuć

Bronimy przed wolnością mediów
obrażających innych

Polską rację stanu przed racją europejskiej lewicy

Chronimy kulturę etykę i prawdę sumienia
Przed jarmarczną kulturą sprowadzoną do głupiej rozrywki

Mądrych przed przypodobaniem się złym trendom
Uczonych przed przekonaniem o własnej wszechwiedzy
Przed wprowadzaniem w miejsce Pana Boga nowego bóstwa: nauki

Dobrych przed różnorodnym i zorganizowanym systemem zła

Broni chorych przed eutanazją i kryptanazją
Nienarodzone dzieci przed aborcją
A narodzone przed adopcją par monopłciowców

Ochraniamy ludzkość przed dehumanizacją
Naród przed zepsuciem obyczajów
Chrześcijańskie święta przed zeświecczeniem

Bronimy prawości i sprawiedliwości
Przed neoliberalizmem powszechnie ogłupiającym

Wszystkich przed politycznym gałgaństwem
Przed wymogami politycznej poprawności

Europę przed holenderską cywilizacją śmierci
Amerykę przed europejskimi socjalistami
Świat przed pacyfistami i lewicowcami
Przed pozbawionych etyki ekologami i globalistami
Ludzkość przed terrorystami

Z ostatniej chwili
Przekształciliśmy się w Międzynarodową Super Agencję

Ochraniamy ludzkość przed biedą i głodem
Ochraniamy Ziemię przed pustynnieniem
Zwalczamy rozprzestrzenianie się handlu narkotykami
Nie dopuszczamy do rozprzestrzeniania się broni masowej zagłady
Chronimy ludzkość przed zobojętnieniem
Niemożnością wpływu na losy państw i świata
Ochraniamy życie człowieka przed krępowaniem tysiącami przepisów

Ochraniamy naród przed zredukowaniem go do klasowości mas
Do elektoratu podatników i konsumentów
Obecnie bronimy naród przed zredukowaniem go
do zasobów ludzkich
Przed utratą własnej tożsamości
Bronimy narody przed globalnym sterowaniem

Przed utratą własnych kultur i suwerenności
Poprzez osłabienie ich poprzez wymieszanie
ras i narodów

Bronimy rodzinę tradycyjną składającą się z męża i żony

Aby ocalić przyszłość i cywilizację
Ochraniamy Jezusa Chrystusa przed wyrzuceniem z ludzkich serc

Przeczytaj również:

MĄDRY PO SWOJEMU

Nie wierz w swoją mądrość i tak ją masz nie z siebie. Kto nie ma

PROFANACJA SZTUKI

Prawdziwa wartość jest zawsze nienagrodzona. Po tym ją poznasz. ROMAN BRANDSTAETTER Nie ten kto maluje

PRAWO

Tylko prawo jest ściśle określone. Bezprawie nie ma granic i nikt go jeszcze nie skodyfi

Dodaj komentarz