PAPIEŻ POLAK

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
JAN PAWEŁ II PAPIEŻ

Był wybranym najlepszy z najlepszych
Na Namiestnika Jezusa
Sługę Boga kościoła i ludzi
Oddany w pokorze i chwale Bogu

Słuchał Jezusa a nie ludzi
Przemawiał w Jego imieniu do ludzkości
Przez Niego ucieleśnione słowo schodziło
do człowieka

Ewangelię cierpienia głosił swoim ciałem
I w swoim ciele odczuwał zło świata
Pokazywał jak bardzo jest z człowiekiem

Szpital jest świątynią Boga
A On był częścią tej świątyni
Pokazywałże uniwersalne jest cierpienie
Które jest w człowieku

Prorok naszych czasów
Prawdziwe proroctwo rodzi się z Bogiem
Był człowiekiem Boga dla Boga
A przez to szczególnie dla nas

Krzyż był sercem chrześcijaństwa
Krzyż jest częścią naszego życia
ON dźwigał krzyż nas wszystkich
Wyrażał sumienie i miłość świata
Prawdę zamkniętą w miłosierdziu
A miłosierdzie w prawdzie

Ganił czyny a nie osoby
W Nim wszystko zależało od Jezusa
A do Jezusa należy ludzkość

Jeśli jesteś ochrzczony
Twoim celem powinno być
Dążenie do świętości
To wskazuje Jego nauka

On jest Wielki jak Skała
Na tej skale ludzkość ma swój fundament
Oparty na prawdzie i wierze

On jest WIELKĄ MODLITWĄ naszego świata
Wyrażoną w słowach kim ja jestem – Boże
Daje otuchę i nadzieję nawet jak już go nie ma
Do dziś woła „Nie lękajcie się” uwierzyć Bogu

Jezus przyszedł do świata
W narodzie żydowskim
Ponownie przyszedł
Przez Niego Polakiem

Zobacz w nim Jezusa
Serce dziejów świata i Polski
Pielgrzyma Pokoju
Najważniejszego człowieka świata

Żyjemy w Epoce Papieża Polaka
Wielkie dzięki Ci Boże za to

Przeczytaj również:

ŁZA

(Dzieńśmierci Jana Pawła II – 2.04.2005 r.) Czysta łza biała łza Łza zjednoczenia i miłości

JEGO ŚWIĘTE IMIĘ – REMINESCENCJE

Jan Paweł II Był obecnością Boga między nami Darem dla każdego z nas Bliskim członkiem

ZAWSZE Z NAMI

Jan Paweł II nasz święty Wprowadził ludzkość w trzecie tysiąclecie Poprzez modlitwę i cierpienie On

Dodaj komentarz