SANKTUARIA

Sanktuaria to moc i źródła siły i kultury narodu.

Jeśli zginą sanktuaria w jakimś narodzie, zginie i naród.

W każdej świątyni Bóg nas serdecznie wita
Sanktuaria to miejsca uświęcone przez B O G A
Modlitwami przez duchy pokoleń
W których przebywają aniołowie pielgrzymów wszystkich czasów
To wulkany buchające lawą wysłuchanych próśb

W sanktuarium zapisuje się na zawsze nasza modlitwa
W morzu ludzkich modlitw

W sanktuariach łączą się miliony dusz
Z anielskimi chórami niebios
Śpiewającymi hymny uwielbienia Boga

Sanktuaria to uroczyste audiencje Pana Boga dla każdego
Spływające miłością i rozdawanymi łaskami
Na tych którzy przynoszą swoje trudne sprawy
Aby uzyskać pomoc w ich rozwiązaniu

W sanktuarium nasza dusza czuje
Tchnienie aniołów swoich przodków
I aniołów ludzi stojących blisko

W sanktuarium spadasz na ręce Boga
Jak kropla deszczu spadająca w ocean
Aby stanowić jedno

Zanurzasz się w morzu ludzkich dusz
Uwielbiających Boga
Czujesz się ważny i silny wiarą
W Chrystusa Syna Bożego Odkupiciela Świata
Jesteś jak skała która wiecznie trwa
Połączona wspólnotą ludzi wierzących

Każde sanktuarium to nasza góra Synaj
Na której Bóg jest dla nas jak był dla Mojżesza

W sanktuarium wśród tłumu ludzkich serc
Stoi Jezus z plecakiem chleba
Mnoży go dla wszystkich
Jak ziarna w kłosach w wielkim łanie

Odczujesz Jego siłę i obecność w sanktuarium miejsca
I sanktuariach ludzkich serc w których gości Bóg
Rozdając Łaski Miłości potężniejsze od śmierci

Miejsca święte zapraszają i czekają na ciebie
W nich dzieją się najważniejsze rzeczy
Ważniejsze od układanych w stolicach świata

W nich odczujesz dobroć bycia z Jezusem
Który powiedział
„Gdzie dwóch się modli tam ja jestem z nimi”
W sanktuarium sięgasz wyżej
Niż świat sięga

Przeczytaj również:

REMINISCENCJE O KOBIETACH

Mojej śp. matce poświęcam „Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”, to

RDZEŃ

Pierwszy był świat potem ty. Nie jesteś rdzeniem swoich spraw lecz Ten który ład w

POKORA

Jedną z najpiękniejszych cech człowieka jest pokora i cierpliwość. Lepiej być pokornym jak wielkim. Źródło

Dodaj komentarz