Schronisko

Czy można człowieka potraktować,
jak rzecz, którą można oddać.

Jedna matka wychowa kilkoro dzieci,
a kilkoro dzieci nie utrzyma jednej matki. (ZASŁYSZANE)

Są dzieci, które rodziców traktują jak wiśnię,
obgryzą miąższ i wyplują jak pestkę.

Cierpienie jest zawsze przy nas, jako nieodłączna
część naszego życia.
Starzy i cierpiący byli w rodzinie, teraz są odsyłani do domów
starców.

Żyłeś w rodzinie
W swoim środowisku
Wychowałeś gromadkę dzieci
Nie było ci łatwo
Pokonywałeś wszelkie trudności
Ważne dla ciebie było być razem
Bez względu na wszelkie przeciwności

Teraz dzieci mają swoje rodziny
Zaczynasz być dla nich ciężarem

Chorujesz niedomagasz jesteś coraz słabszy
Nie ma kto ci pomóc
Ściska cię osamotnienie nad miarę

Pewnego dnia ci oznajmiają
Oddamy cię do domu starców
Tam będziesz miał lepiej

Skamieniałeś z bólu
Cicho powtarzasz
T a m b ę d z i e s z m i a ł l e p i e j

Gdy opuściły cię emocje
Odpowiadasz:
Chcecie to zrobić dla własnej wygody

Czy pies oddany do schroniska ma lepiej
Czy ja was oddałem do domu dziecka
Czy przesadza się stare drzewo

Pies w schronisku ma jeszcze szansę
Na adopcję

Przeczytaj również:

SĄ LUDZIE CO NIE CHCĄ PRZYJĄĆ PRAWDY

W czym tkwisz Są ludzie którzy uporczywie tkwią w nieprawdzie I tacy co nie chcą

SAMOTNY BYK

Dla narodów, jak i każdego człowieka wielką tragedią jest bezsilność. Zdarza się, że człowiek, jest

SAMOTNOŚĆ

Dedykuję Samotnym ludziom Jesteś samotnym cieleśnie duchowo najboleśniej. Czekasz na każde skrzypnięcie drzwi na dzwonek

Dodaj komentarz