SŁUŻYĆ

Człowiek rodzi się i żyje dla służby, wolność polega jedynie na wyborze pana.
ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

Najlepiej służysz sobie służąc innym. JAN NOWAK JEZIORAŃSKI

Służyć
Uciekające słowo z ludzkiego życia
Wypiera słowo praca

Minister to ten co służy
Jak lekarz powinien służyć chorym

Nawet sędzia i prokurator
Urzędnik i biznesmen
Prezydent i premier
Kolejarz i artysta
Powinni służyć społeczeństwu

Ale oni pracują a nie służą
Jedynie ostał się żołnierz policjant i strażak
Który jest na służbie a nie w pracy

Nawet szpitalna siostra została tylko pielęgniarką
Nawet księża już nie służą tylko pracują w parafii
Czyżby nie chcieli służyć Bogu i ludziom

Gdy służbę wypiera praca
Wtedy lekarze porzucają chorych

Brak miłosierdzia i wyrozumienia
Wypełnia pustkę zamkniętych szpitali
Przysięgę Hipokratesa wyrzucono z sumienia

Jeśli człowiek jest dla pracy
Kreujemy nieludzki świat
Załamuje się wiara w godność człowieka
Ludzkość ogarnia zezwierzęcenie

Służyć to żyć dla kogoś
W tym słowie zamknięta jest uczuciowa
Więź międzyludzka

Nawet na wojnie pod obstrzałem
Sanitariusz ratuje rannego wroga

Każdy gatunek na Ziemi służy innemu gatunkowi
Człowiek powinien służyć człowiekowi i światu

Przeczytaj również:

MĄDRY PO SWOJEMU

Nie wierz w swoją mądrość i tak ją masz nie z siebie. Kto nie ma

PROFANACJA SZTUKI

Prawdziwa wartość jest zawsze nienagrodzona. Po tym ją poznasz. ROMAN BRANDSTAETTER Nie ten kto maluje

PRAWO

Tylko prawo jest ściśle określone. Bezprawie nie ma granic i nikt go jeszcze nie skodyfi

Dodaj komentarz