UNIA EUROPEJSKA

Pragnienie międzyludzkiego zjednoczenia jest najbardziej przemożnym dążeniem
w człowieku, jest siłą która spaja ludzką rasę, klan, rodzinę i społeczeństwo.
PETER SEEWALD

Polska potrzebuje Europy, ale Europa potrzebuje Polski. JAN PAWEŁ II

Epokowe wydarzenie
Wreszcie połączeni
Pierwszego maja dwa tysiące czwartym roku

Zdumiewająca pokojowa przemiana
Staliśmy się jednością
Europy bez granic

Zacznijmy od tej daty
Łączyć miłość do Ojczyzny
Z miłością do Europy

Wnosimy dziedzictwo
Miłości bliźniego

Teraz razem powinien się modlić
Katolicki biskup rabin pastor i prawosławny ksiądz

Z wiarą i solidarnością
Z „Odą do radości”
Powróciliśmy do domu
Z sowieckiej niewoli
Ze słowami Schillera
I muzyką Beethovena

Wnieśliśmy Papieża Jana Pawła II
Chopina i Kopernika
Piłsudskiego i Kuklińskiego

Jesteśmy wszyscy Europejczykami
Bądźmy solidarni w chrześcijaństwie

Szanujmy własny język własną historię i etos
Swoje obyczaje godność i dumę

Żyjmy w symfonii europejskości
W liturgii chrześcijańskich korzeni

Żyjmy zjednoczeni jak w czasie
Rozstania z Janem Pawłem II
Gdy odchodził do Domu Ojca

Żyjmy we wspólnocie narodów
Ojczyźnie Ojczyzn
A nie w superpaństwie
socjalistycznego neoliberalizmu

Róbmy wszystko aby utworzone europejskie imperium
Zawrócić z antychrześcijańskiej i antykatolickiej drogi
Z narzuconego prymitywizmu duchowego narodom

Ceńmy swoją z trudem uzyskaną wolność doczesną
I wolność duchową opartą na miłości Bożej

Jeśli stanie się inaczej to
Stwór Socjalistycznego Neoliberalizmu i Ateizmu Związku Europejskiego
Może upaść z tych samych przyczyn
Jak imperium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Wierzę w mądrość narodów
Które nie dopuszczą do zwycięstwa ideologii liberalno-lewicowej
Prowadzącej do duchowej śmierci Europejczyków

Ufam i pokładam nadzieję że Duch chrześcijański
Odzyska swoje odwieczne należne miejsce
w narodach Europy

Przeczytaj również:

MĄDRY PO SWOJEMU

Nie wierz w swoją mądrość i tak ją masz nie z siebie. Kto nie ma

PROFANACJA SZTUKI

Prawdziwa wartość jest zawsze nienagrodzona. Po tym ją poznasz. ROMAN BRANDSTAETTER Nie ten kto maluje

PRAWO

Tylko prawo jest ściśle określone. Bezprawie nie ma granic i nikt go jeszcze nie skodyfi

Dodaj komentarz