ŻAL

Dla człowieka, który nie wie co to jest przebaczenie, życie jest czasem gorszą karą niż śmierć.
( z filmu „Karate KID” )

Ten, któremu mało się odpuszcza, mało miłuje. Św. Łukasz 7 :37-47

Żal odrzuca miłość i przyjaźń.

Naiwnie wygląda osądzanie starszych przez dzieci, które nie znają ich życia.

Przesiałem przez sito piasek twojego życia
Zostały mi twoje łzy których nie mogłem otrzeć
Ani od nich cię uchronić

Są przy mnie twoje smutne dni
W których nie dane mi było być

Wziąłem w dłonie i tulę do serca
Twoje osamotnienie którego nie mogłem wypełnić

Został mi twój wielki żal

Zamknąłem to wszystko w sercu głęboko
Aby nic nie uronić aby nie uszło w dal

Nosimy czasem swój własny żal
Zasłaniający nadzieję przebaczenia
I zrozumienia
Tkwiąc w upartym przeświadczeniu
Posiadania wyłącznej racji

Żal do siebie i do swoich boli długo
I czasem trudno to człowiekowi zmienić

Omijamy słowa „odpuść nam nasze winy
Jak i my odpuszczamy
Naszym winowajcom”

Czasem umiera się z żalem straconych dni
Które wypełniał bezsensowny żal

Wiersz z tomiku „Zajrzyj” Warszawa 2007 ROK

Przeczytaj również:

Grób Pański

Z MIŁOŚCI DO STWORZENIA

Lipiec, 2022 r. Bóg we wszystkim, co stworzył, zawarł mądrą myśl. Z miłości do człowieka
Grób Pański

TAJEMNICA CIERPIENIA

Tajemnicy cierpienia nigdy nie zgłębisz i nie zrozumiesz Cierpienie łączy człowieka z całym stworzeniem Pobudza

SUMIENIE

Warszawa, 25.02.2022 r. Sumienie jest świątynią serca, a serce jest świątynią Boga. „Jaką miarą mierzyć

Dodaj komentarz