GOSPODARZ ZIEMSKI

Rób wszystko co najlepsze z tego co masz.
Nikt tak nie kocha ziemi jak Ziemianin.

Niezwykły aktor gospodarz ziemski
Gra na niezwykłej scenie
Sceną jest nasza ziemia
Gra rolę swojego życia
Której reżyserem jest Stwórca
Rola to ziemia a gospodarz to rola
Teatr natury sprzężonej z pracą człowieka

Kłaniam się nisko gospodarzom ziemskim
Ludziom uprawiającym ziemię
Daną nam przez Stwórcę w użytkowanie
Którą czynią sobie poddaną

Zostaliśmy stworzeni z prochu ziemi
I ten proch poddajemy twórczym działaniom

Wielcy są przez to ludzie wsi
Pracujący na ziemi
Są współtwórcami dóbr
Pochodzących z natury

Wy gospodarze ziemscy jesteście umieszczeni w ogrodzie Eden
Wśród pól kwitnących złocistym zbożem
Kwiatem ziemniaka i ziela

Wpisując się w Bożą perspektywę Miłości
Wy zostaliście wyróżnieni w osobie Szymona Cyrenejczyka
Który wracając z pola dopełnił historię zbawienia
Pomagając Chrystusowi w dźwiganiu krzyża

Wy pracujący na roli wytwarzacie chleb
Co zmienia się w ciało Chrystusowe
I wino co przemienia się w Jego Krew

Wy z Bożej miłości
Czerpiecie siłę duchową do „pracy nad pracą”
Kreujecie rolę na roli

My żyjemy dzięki waszej pracy
Niech płody ziemi wam urodzajem zapłacą

Przeczytaj również:

REMINISCENCJE O OJCZYŹNIE

Dedykuję młodym Polakom z Ruchu Narodowego. Polskę można na jakiś czas podbić, ale pokonać nigdy.

POLSKA – TOLERANCJA – KULTURA

Biada narodom, które bardziej kochają wolność niż ojczyznę. HENRYK SIENKIEWICZ Siłę Polskości znajdziesz wśród Polaków

OJCZYZNA TWÓJ CIEŃ

Ojczyzno Twoje imię w nas dniem i nocą W każdym miejscu I w każdy czas

Dodaj komentarz