POLSKA – TOLERANCJA – KULTURA

Biada narodom, które bardziej kochają wolność niż ojczyznę.
HENRYK SIENKIEWICZ

Siłę Polskości znajdziesz wśród Polaków mieszkających na Białorusi, Ukrainie i w Rosji,
Kazachstanie, Ameryce, Australii itd.

Gdy zachodnia Europa
Wykrwawiała się w wojnach religijnych
My prowadziliśmy colloquium charitativum
Rozmowy przyjacielskie z napływającymi
Innowiercami

Nie mieliśmy Richelieu’ego Mazariniego
Cromwella Stalina
Którzy wybijali w pień wierzących

Mieliśmy za to Króla Władysława IV
Przygarniającego uciekających różnowierców

Obcy u nas otrzymywali azyl
Ormianie Niemcy Szwedzi Turcy Tatarzy

Po wszystkich wielkich pogromach w Europie
Zawsze przyjmowaliśmy Żydów
Uznawaliśmy ich za pełnoprawnych obywateli
Respektując zasadę chrześcijańską

Każdy otrzymuje u nas schronienie
Jeśli szanuje nasze prawa

Kobieta w Polsce zgodnie z kultem Maryjnym
Ma wielką rolę w rodzinach jest wyjątkowo szanowana

Tylko w naszym kraju całuje się kobietę w rękę na przywitanie

Gościnność polska ponad gościnnościami
Gość w dom – Bóg w dom.

To tutaj starają się ludzie żyć szlachetnie
Na pierwszym miejscu nawet w Sejmie
Wyryto dewizę : Bóg Honor i Ojczyzna.

Szlachectwo łączono z szacunkiem ducha
Gestem pięknych manier elegancją gustem
Szacunkiem dla słabszych mniej wykształconych gorzej sytuowanych

Jeśli walczymy to z wielkim bohaterstwem
Jeśli się bawimy – to do upadłego
Jeśli gościmy – to z rozmachem
Jeśli kochamy – to na całego

To Polska uratowała Chrześcijańską Europę pod Wiedniem
Drugi raz pod Warszawą
Trzeci raz Kukliński przed III wojną światową

Chwała za to Sobieskiemu Piłsudskiemu i Kuklińskiemu

Następnie Solidarnością przewróciliśmy
Mur berliński i zbrodniczy system komunizmu

Przeczytaj również:

REMINISCENCJE O OJCZYŹNIE

Dedykuję młodym Polakom z Ruchu Narodowego. Polskę można na jakiś czas podbić, ale pokonać nigdy.

OJCZYZNA TWÓJ CIEŃ

Ojczyzno Twoje imię w nas dniem i nocą W każdym miejscu I w każdy czas

MOJA OJCZYZNA

Nieważne jaka partia, ważne jest czy reprezentuje i wprowadza system oparty na chrześcijańskich wartościach. Moja

Dodaj komentarz