WYSŁUCHANA MODLITWA

Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy, kluczem, który otwiera serce Boga.
OJCIEC PIO Z ROTUNDO

Aby mieć swój udział w historii wydarzeń mających wpływ na twoje życie,
musisz być tam w odpowiednim czasie, miejscu i przestrzeni z całą swoją wiedzą i zaangażowaniem.

Kiedy ważą się losy kraju, świata, nie smaż wtedy jajecznicy.

„Niech zstąpi Duch Święty
I odnowi oblicze ziemi, tej Ziemi” (Jan Paweł II papież)
A lud zaśpiewał:
„My chcemy BOGA”

I Boże sprawiłeś
Że Polska jest wolna
Panuje wolność człowieka
Nie mamy dyktatury
Wyszły sowieckie wojska

Należymy do Paktu Atlantyckiego
I Unii Europejskiej
Należymy do wspólnoty narodów

Nie jesteśmy państwem satelickim
Mamy demokratycznie wybrany
Parlament i prezydenta

Mamy wolny rynek wydawnictwa
Tylko prasa i telewizja – nie wszystka nasza

Boże Wysłuchałeś naszych modlitw
Szeptanych na kolanach robotników
I nas wszystkich

Ofiarowałeś nam to wszystko darmo
Dałeś nam to o czym marzyliśmy przez wieki

Dziś trudno nam to dobrze spożytkować
Sterują nami nowi guru
Media i lewicowo-liberalni politycy
W ich własnych interesach
A nie dla dobra narodu

Nie umiemy dobrze z wolności korzystać
Teraz Wielki Boże daj nam mądrość
I prowadź nas według swojej woli

Daj nam pokój między narodami
Abyśmy wszyscy na Ziemi
Byli jednym wielkim Państwem Boga
Z własnymi kulturami

Przeczytaj również:

REMINISCENCJE O OJCZYŹNIE

Dedykuję młodym Polakom z Ruchu Narodowego. Polskę można na jakiś czas podbić, ale pokonać nigdy.

POLSKA – TOLERANCJA – KULTURA

Biada narodom, które bardziej kochają wolność niż ojczyznę. HENRYK SIENKIEWICZ Siłę Polskości znajdziesz wśród Polaków

OJCZYZNA TWÓJ CIEŃ

Ojczyzno Twoje imię w nas dniem i nocą W każdym miejscu I w każdy czas

Dodaj komentarz