ZAWSZE Z NAMI

Jan Paweł II nasz święty
Wprowadził ludzkość w trzecie tysiąclecie
Poprzez modlitwę i cierpienie

On niesie nasz krzyż razem z nami
Przez całe nasze życie
Pokazał nam że to krzyż podtrzymuje nas

Byłświętym zawsze
Ludzkość czuła jego świętość
I ludzkość beatyfikowała go zaraz po śmierci

Potrafił na oczach ludzi wchodzić w boski świat
ON sprawiłże wymiar religijny znalazł się
w centrum świata
SŁOWEM zmieniałświat i świat jednoczył

Z nim ludzie czuli że są rodziną
Skupiającą się wokół Ojca jakim On był
Pozostał nam ojcem
W każdym następnym papieżu
W bliskości z Ojcem który jest w niebie

Czujemy jego obecność
W każdym miejscu gdzie bywał

Widzimy go pływającego na polskich rzekach
I chodzącego po polskich górach
Widzimy go w łanach zbóż
Błogosławiących nasz kraj
Jest z nami w każdym domu
Widzimy go w chorym i cierpiącym
W każdym uśmiechniętym młodym człowieku

Każdego dnia pozwala nam
Przekroczyć próg nadziei
Jest naszym darem Opatrzności
Z nami jest zawsze
W naszych sercach duszach i modlitwie
Jest naszym pośrednikiem i rzecznikiem
Przed Panem Bogiem
Naszą dumą po wsze czasy
Starajmy się abyśmy byli jego dumą w niebie

Przeczytaj również:

PAPIEŻ POLAK

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. JAN PAWEŁ II PAPIEŻ Był wybranym najlepszy z najlepszych

ŁZA

(Dzieńśmierci Jana Pawła II – 2.04.2005 r.) Czysta łza biała łza Łza zjednoczenia i miłości

JEGO ŚWIĘTE IMIĘ – REMINESCENCJE

Jan Paweł II Był obecnością Boga między nami Darem dla każdego z nas Bliskim członkiem

Dodaj komentarz